Auraamat

2017 AURAAMAT
2016 AURAAMAT
2015 AURAAMAT
2014 AURAAMAT
2013 AURAAMAT

2012 AURAAMAT
2011 AURAAMAT
2010 AURAAMAT

Järvamaa Kutsehariduskeskuses tunnustatakse vastavalt 29.11.2016 direktori kinnitatud käskkirjale nr 1-2/1032 Järvamaa Kutsehariduskeskuse töötajate tunnustamise kord.

NB!  Dokumendi  vaatamiseks on vajalik Acrobat reader, mille saate vajadusel  laadida Adobe kodulehelt.

Lehekülge toimetab:
Valev Väljaots, arenguspetsialist
e-post: valev.valjaots@jkhk.ee