Erialad ja vastuvõtt

 1. Vali endale sobiv eriala
PÕHIHARIDUSE baasil siit
KESKHARIDUSE  baasil siit
HARIDUSNÕUDETA siit

Paindlik õpe (sobib töötavale inimesele):
erialade valiku leiad siit

NB! Kui Teil on kesk- või kõrgharidus, siis saate kandideerida ka kõigile haridusnõudeta ja põhiharidusnõudega erialadele lisaks keskhariduse baasil olevatele erialadele.

Haridustasemete kohta loe siit

Täiskasvanute täiendus- ja tasemeõppe kohta leiad informatsiooni siin!

Kui Teil on omal ajal jäänud kool pooleli või kui soovite töö kõrvalt omandada haridust, siis on võimalus taotleda varasema õpi- ja töökogemuse arvestamist VÕTA programmi raames.

Võtke julgesti ühendust meie kooli õpinõustajaga e-aadressil kristi.koit@jkhk.ee ning arutage koos läbi võimalused.

2. Too dokumendid
Dokumente võetakse vastu 15. augustini tööpäevadel kell 9.00-15.00, Paide õppekohas C korpuse õpikeskuses ja Särevere õppekohas õpetajate toas.

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid:
1) isikut tõendav dokument
2) kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldus

Avaldus-ankeet
3) vanema või eestkostja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine
Lapsevanema nõusolek
4) haridustunnistuse originaal koos hinnetelehega paberkandjal või selle notariaalselt kinnitatud paberkandjal koopia või selle alusel koolis kinnitatud koopia.
5) tervishoiuteenust osutava isiku poolt õpilaskandidaadi tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend või selle koopia, kui õpilaskandidaat on alaealine;
6) neli dokumendifotot mõõtudega 2,5x3,5;
7) välismaalasest õpilaskandidaadi puhul dokument, milles on märge alalise või kehtiva tähtajalise elamisloa või elamisõiguse kohta, või selle puudumise korral pädeva asutuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormist tõend õpilaskandidaadi seadusliku viibimise kohta Eesti Vabariigis;
8) motivatsioonikiri (ainult keskharidusnõudega erialadele)

Kui on, siis võta kaasa eelkutseõppe läbimist tõendav dokument/tunnistus (võimalusel)

3. Vajadusel vestlus
 
Vestlus toimub 21.augustil.

4. Kas ma pääsen õppima?
Vastuvõtust teavitame hiljemalt 25.augustiks.

5. Ja oledki omandamas kutset
Järvamaa Kutsehariduskeskuses!

Õppetöö algab 1.septembril 2014

Tere tulemast!

Kutsehariduskeskuse õppurite käsutuses on õpilaskodud Paides ja Säreveres.

Kutseharidusekeskuse õppuritel on võimalus saada järgmisi toetusi:
   *õppetoetused
   *eritoetus
   *koolilõuna toetus
   *sõidukulude hüvitamine
   *õpilaskodu koha maksumuse soodustus

Toetuste maksmist reguleerib õppekorralduse eeskiri.

 

 

Erialad