Lapsevanemale

Alates 2015/2016 õppeaastast kasutatakse uut õppeinfosüsteemi Siseveeb. 
See võimaldab nii õpilasel kui ka tema vanematel olla pidevalt kursis toimunud tundide, puudumiste, hinnete ja märkustega.

Selleks, et näha oma lapse kohta infot on vajalik esitada taotlus, mille leiab lingilt: https://siseveeb.ee/jkhk/

Iga lapsevanem näeb ainult oma lapsega seonduvat infot.
Kui ühest perest õpib koolis mitu last, siis on vajalik iga lapse hinnete vaatamiseks täita eraldi liitumisankeet.

NB! Kui laps on täisealine (18a. ja vanem), siis infosüsteemi kasutamiseks ja andmete nägemiseks peab õppija tegema lihtkirjaliku avalduse lubamaks teisel isikul vaadata enda kohta käivaid andmeid.

Siseveebi andministraator Signe Valdma
signe.valdma@jkhk.ee