Õppijale

Järvamaa Kutsehariduskeskus kasutab õppeinfosüsteemi Siseveeb.
See võimaldab õpilasel olla pidevalt kursis õppetööd puudutava infoga (tunniplaan, õppeülesanded, hinded, puudumised, märkused jne).

Siseveebi saavad kõik õpilased sisse logida ID-kaardiga (vajalik ID-kaardi lugeja, PIN-koodid ning et arvutis oleks olemas ID-kaardi kasutamise tarkvara).

Kui ID-kaardi kasutamise võimalus puudub, siis saab sisse logida ka kasutajatunnuse ja parooliga.
Kõikidel õpilastel on kasutajatunnus põhimõttel eesnimi.perekonnanimi (nimedes esinevad tähed š, õ, ö, ä, ü, kirjutatakse kasutajatunnuses s, o, o, a, u).
Parooli saavad õpilased vajadusel küsida oma kursusejuhatajalt.

Parooli ununemisel:
a) logida Siseveebi sisse ID-kaardiga ja oma konto andmetes sisestada uus parool
b) saata meil Siseveebi administraatorile (Signe Valdma, meiliaadress - signe.valdma@jkhk.ee) ja küsida uus parool


Õppekorralduseeskiri  on Järvamaa Kutsehariduskeskuse  õppetööd ja õppetegevuse alaseid suhteid reguleeriv põhidokument.
Siin saad lugeda ja tutvuda Järvamaa Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskirjaga.

NB!  Dokumendi vaatamiseks on vajalik Acrobat reader, mille saate vajadusel  laadida Adobe kodulehelt.