Riigieksamid

Hea JKHK riigieksami tegija!

Riigieksamite ajad, kestvus ja ruumid

Kuupäev

Eksam

Eksami ruum

Eksami kestus

24.aprill

Eesti keel (kirjalik)

Paide õppekoht, ruum B-303/304

10.00 – 16.00

2.mai

Inglise keel (kirjalik)

Paide õppekoht, ruum B-303/304

10.00 – 11.30

12.00 – 14.10

3.-4.mai

Inglise keel (suuline)

Paide õppekoht, ruum B-303

Vastavalt ajakavale

12.mai

Matemaatika (kirjalik)

Paide õppekoht, ruum B-303/304

10.00 – 12.00

12.45 – 15.15

 

• Riigieksamid algavad kell 10.00. Eksaminandidel palun kohal olla hiljemalt kell 9.40

• Inglise keele suuline osa algab igal eksamipäeval kell 9.00. Suulise eksami täpsem kuupäev ja kellaaeg edastatakse eksaminandidele inglise keele kirjalikul eksamil 2.mail.

Eksamile minnes tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument: pass, autojuhiluba või ID-kaart. Isikuttõendava dokumendita eksamit sooritada ei saa!

• Eksamile on soovitav kaasa võtta rohkem kui ainult üks kirjutusvahend - kui üks pastapliiats tühjaks saab, ei jää sellepärast veel hätta. Nii töö mustandit kui ka puhtandit on lubatud kirjutada ainult musta või sinise tindi- või pastapliiatsiga.

• Eksaminandidel on lubatud eksamiruumi kaasa võtta kirjutusvahendid, hädavajalikud ravimid, elementaarsed isikliku hügieeni tarbed ning eksamile kohane söök ja jook. Muid isiklikke esemeid (sh mobiiltelefon) eksamil kaasas olla ei tohi.

• Eksaminand lubatakse eksamile ka siis, kui ta on hilinenud vähem kui pool tundi ja tal on hilinemiseks mõjuv põhjus. Eksamile lubamise otsustab eksamikomisjon.

• Eksamile on sobilik viisakas ja korrektne riietus.

Eesti keele riigieksamil on õpilasel lubatud kasutada õigekeelsussõnaraamatut, mille olemasolu eksamiruumis tagab kool. Muud abivahendid ei ole lubatud.

Matemaatika riigieksamil on õpilasel lubatud kasutada isiklikke kirjutus- ja joonestusvahendeid ning taskuarvutit. Harilikku pliiatsit ja värvipliiatseid võib kasutada vaid jooniste tegemisel. Korrektuurlindi või -vedeliku kasutamine ei ole lubatud. Õpikuid, käsiraamatud, valemeid jm matemaatilise sisuga materjale eksamil kasutada ei tohi. Mobiiltelefoni jm tehniliste vahendite kasutamine (mistahes eesmärgil) on keelatud.

Inglise keele riigieksamil ei ole sõnastike, õpikute ega muude abivahendite kasutamine lubatud.

Täpsem info SA Innove kodulehelt www.innove.ee/et/riigieksamid

Koolipoolne kontaktisik:
Reelika Lippur
reelika.lippur@jkhk.ee
Tel. 51 945 300