Täienduskoolitused

Järvamaa Kutsehariduskeskuse täienduskoolitus pakub võimalust ennast kaasaegses õpikeskkonnas täiendada. Täiskasvanud saavad erinevatel koolitustel õppida kõikides valdkondades, mida kutsehariduskeskuses õpetatakse.

Täienduskoolitustel on võimalik arendada nii tööalaseid teadmisi ja oskusi kui õppida ka täiesti uut eriala või osaleda esma- ja ümberõppekursustel.

Õppetöö toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuse õpperuumides Paides ja Säreveres. Kui tellija soovib, saab koolitusi läbi viia ka ka kliendi juures. Tellija vajadustest lähtuvalt koostame sobivad õppekavad ja kaasame lektorid.

Koolitusi viivad läbi Järvamaa Kutsehariduskeskuse õpetajad, praktikud ning koostööpartnerite lektorid ja vastava eriala spetsialistid.

Koolituse läbinutele väljastame Järvamaa Kutsehariduskeskuse täienduskoolituse tunnistuse.

Meie koolitustel osalevad lisaks üksikisikutele ka ettevõtete suunatud töötajad. Oleme partnerid Töötukassaga.

Kui Teil on omal ajal kool pooleli jäänud või kui soovite haridust omandada töö kõrvalt, aitab Teid Varasemate Õpi- ja Töökogemuste arvestamise programm (VÕTA). Võtke julgesti ühendust meie kooli õpinõustajaga.

Tutvu 1.juulil 2015.a jõustunud täiskasvanute koolituse seadusega ja 1. jaanuarist 2016.a jõustunud tulumaksuseaduse muudatusega § 26


Kontakt: Gärt Oselin, koolitusjuht
 E-post: gart.oselin@jkhk.ee, tel. 515 5611

Kontakt: Ruth Türk, koolitusjuht
 E-post: ruth.turk@jkhk.ee, tel. 5329 2188; 387 4042