Tasuta tööalased kursused(HTM)

Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Tasuta kursustele on eelkõige oodatud madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga õppijad, erialase hariduseta või keskharidusega täiskasvanud, samuti aegunud oskustega tööealine elanikkond 50+.

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud).

Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

Täiendkoolitusele registreerudes palun tutvuge  õppetöökorraldusega Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiendusõppes!

 

Tasuta kursused august-detsember 2016:

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus. Teiega võetakse umbes poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Kursuste toimumise ajad on täpsustamisel.

Arvutikasutus

 • Arvuti kasutamine igapäevatöös (70 t)
 • Excel ja Word baaskoolitus (40 t)
 • Väikeettevõtte kodulehe loomine ja haldamine (45 t)
 • Digiajastu tööriistad: Google Drive kasutamine (20 t)

Ehitus ja tsiviilrajatised

 • Korstnapühkija tase 3 väljaõppekoolitus (120 t)
 • Praktilised pottsepatööd algajatele (80 t)
 • Ökoloogiliste ehitusmaterjalide praktilise kasutamise koolitus - märgkrohvimine ja saviehitus (60 t)
 • SBS-materjalist katusesindli paigaldamine kaldkatustele (40 t)
 • PVC-põrandakatete paigaldamise koolitus (20 t)
 • Kivikatuse paigaldamise koolitus (40 t)
 • Maalritööde koolitus (60 t)
 • Krohvimistööde koolitus (40 t)
 • Plaatimistööde koolitus (60 t)
 • Plekkkatuse paigaldamise koolitus (40 t) 

Hulgi- ja jaekaubandus

 • Kliendikeskne suhtlemine teenindusprotsessis (20 t)

Isikuareng

 • Praktiline inglise keel teenindusvaldkonna töötajale (40 t)
 • Müügi- ja teenindusalane vene keel (60 t)

Juhtimine ja haldus

 • Majandusarvestus ja finantsjuhtimine väikeettevõtlusega alustajale ja väikeettevõtjale (80 t)
 • Ettevõtluse alused koos äriplaani koostamisega (80 t)

Koduteenindus

 • Praktilised eripuhastustööd (40 t)
 • Puhastusteenindaja põhitõed ja hoolduskoristus (26 t)

Majandusarvestus ja maksundus

 • Raamatupidamise algkursus, töötamine raamatupidamise programmis (80 t)

Kokandus

 • Catering-teeninduse korraldamine (60 t)
 • Toitlustusettevõtte kalkulatsiooni koostamine tabelarvutusprogrammis Excel (40 t)
 • Praktiline koolitus gluteenitalumatusest ehk tsöliaakiast - kaasaegsed teadmised tervislikust toitumisest (24 t)

Materjalitöötlus (puu, paber, plast, klaas)

 •  Puitliidete valmistamise koolitus (40 t)

Mehaanika ja metallitöö

 • Arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaator-seadistaja täienduskoolitus (60 t)
 • Keevituse algõpe (80 t)

Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika

 • Sõiduauto diiseltoitesüsteemide diagnostika ja remont (60 t)

 Põllundus ja loomakasvatus

 • Kitsekasvatus teoorias ja praktikas (110 t)
 • Lambakasvatus alustajale (50 t)
 • Ratsahobuse koolitamine (80 t)
 • Väiksemate koduloomade (küülik, lammas) nahkade parkimine koduste vahenditega (30 t)
 • Põllumajandusloomade seemendamine (72 t)
 • Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus kodulindude osas (20 t)
 • Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus jäneseliste osas (20 t)
 • Täienduskoolitus farmitöötajatele (40 t)

Metsamasinate ja muude mootorsõidukite juhtide õpe

 • T-kategooria mootorsõidukijuhi koolitus (33 t)

 Sotsiaaltöö ja nõustamine

 • Tegevusjuhendajate koolitus (260 t)
 • Tegevusjuhendajate koolitus, I moodul „Üldalused – psüühilise erivajadusega inimene ja hoolekandeteenused“ (34 t)
 • Tegevusjuhendajate koolitus, II moodul „Põhiained – erihoolekandeteenuseid tarbivad sihtrühmad“ (84 t)
 • Tegevusjuhendajate koolitus, III moodul „Põhioskused – klienditöö alused“ (78 t)
 • Tegevusjuhendajate koolitus, IV moodul „Spetsiifilised oskused klienditöös ja tegevusplaani koostamine teenust saavale isikule“ (64 t)

 Transporditeenused

 • Laotöö toimingud (36 t)

 

Kursustele saab registreeruda siit

 

Toimunud tasuta kursused:

Tasuta kursused 2016.aasta märts-juuli

Tasuta kursused 2015.aasta märts-juuni

Tasuta kursused 2014.aasta oktoober-detsember

Tasuta kursused 2014. aasta jaanuar-juuli

Tasuta kursused 2013.aasta jaanuar-juuni

Tasuta kursused 2012. aasta september-detsember

Tasuta kursused 2012. aasta mai-juuli

Tasuta kursused 2011. aasta august- detsember

Tasuta kursused 2011. aasta jaanuar-juuni

Tasuta kursused 2010. aasta juuli-detsember

Tasuta kursused 2010. aasta jaanuar-mai

Tasuta kursused 2009. aasta september-detsember

Tasuta kursused 2009. aasta jaanuar - mai

Tasuta kursused 2008. aasta september - november
Lehekülge toimetab:

Kontakt: Gärt Oselin, koolitusjuht

E-post: gart.oselin@jkhk.ee