Tasuta tööalased kursused(HTM)

 

Kursustele saab registreeruda SIIT

Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Tasuta kursustele on eelkõige oodatud madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga õppijad, erialase hariduseta või keskharidusega täiskasvanud, samuti aegunud oskustega tööealine elanikkond 50+.

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud).

Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

Täiendkoolitusele registreerudes palun tutvuge  õppetöökorraldusega Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiendusõppes!

 

Tasuta kursused jaanuar-detsember 2017:

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus. Teiega võetakse umbes poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Kursuste toimumise kuupäevad on täpsustamisel.

Arvutikasutus

Tabelarvutuse baaskursus (40 t) 15.sept, 21.sept, 29.sept, 5.okt, 13.okt, 19.okt ja 27.okt

UUS Väikeettevõtte kodulehe loomine ja haldamine (45 t) 26.okt, 3.nov, 10.nov, 16.nov, 24.nov, 1.dets, 8.dets (kuupäevades võivad tulla väikesed muudatused)

Digiajastu tööriistad ja erinevad pilvelahendused kontoritöös (25 t) 3.nov (edaspidised kuupäevad kokkuleppel õppijatega)

Kaasaegsed digilahendused ettevõtte kontoritöös (30 t) planeerimisel

Arvutigraafika ja fototöötlus vabavaralise tarkvaraga (20 t) LÕPPENUD

Arvuti kasutamine igapäevatöös (70 t) LÕPPENUD

Ehitus ja tsiviilrajatised

Väljaõpe 3.taseme korstnapühkija tööks (60 t) 6.märts Säreveres. Koolitusele lisandub ettevõttepraktika 180 tundi. Õppe alustamise nõudeks on tõendatud ettevõttepraktika koha olemasolu. Ettevõttepraktika kokkuleppetaotluse leiab siit ja see tuleb saata aadressil ivar.kohjus@jkhk.ee

Fassaadide soojustamine ja katmine tsementkiudplaatidega – hoonete energiasäästu tagamine (50 t) 9.sept, 10.sept, 16.sept, 17.sept ja 23.sept

Maalritööde koolitus (60 t) 16.sept, 17.sept, 23.sept, 24.sept, 30.sept ja 1.okt

Puitavatäidete taastamise koolitus (50 t) 30.sept, 1.okt, 7.okt, 8.okt ja 14.okt

UUS Kivisillutiste rajamise koolitus (40 t) 30.sept, 1.okt, 7.okt ja 8.okt

Praktiline loodusehituse tehnikate kasutamise koolitus (60 t) 4.nov, 5.nov, 11.nov, 12.nov, 18.nov ja 19.nov

Korstnapühkija täienduskoolitus 4. taseme kutseeksamiks (60 t) 13.-15.nov, 20.-22.nov

UUS Töödeldud palgist hoone ehitamine (60 t) 18.nov, 19.nov, 25.nov, 26.nov, 2.dets ja 3.dets

UUS Plaatimistööd siseruumides (60 t) 25.nov, 26.nov, 2.dets, 3.dets, 9.dets ja 10.dets

Traditsioonilised ja looduslikud lubikrohvi tehnikad (60 t) 23.nov, 24.nov, 9.dets, 10.dets

Praktilised pottsepatööd algajatele (80 t) LÕPPENUD

Aluskarkassi ehitamine ja katmine kipskartong- ja puitkiudplaatidega (50 t) LÕPPENUD

Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine - hoonete energiasäästu tagamine (50 t) LÕPPENUD

Plaatimistööd siseruumides (50 t) LÕPPENUD

Materjalitöötlus (puu, paber, plast, klaas)

Puitliidete valmistamise koolitus (40 t) 28.okt, 29.okt, 4.nov ja 5.nov

Isikuareng

Inglise keele vestluskursus teenindusvaldkonna töötajale (60 t) 25.sept, 27.sept (edaspidised koolituspäevad esmaspäevad ja kolmapäevad)

UUS Vene keele kursus teenindusvaldkonna töötajatele (60 t) 16.okt (edaspidised nädalapäevad kokkuleppel grupiga)

Kliendi nõustamine müügiprotsessis (40 t) planeerimisel

Müügi - ja teenindusalane vene keel (60 t) LÕPPENUD

Juhtimine ja haldus

Ettevõtluse alused koos äriplaani koostamisega (80 t) 22.sept, 26.sept, 28.sept, 3.okt, 10.okt, 12.okt, 17.okt, 20.okt ja 31.okt

Dokumentatsioon ettevõtlusega alustamiseks ja juhtimiseks väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele (80 t) 23.sept, 30.sept, 7.okt, 14.okt, 21.okt, 28.okt, 4.nov, 11.nov, 18.nov ja 25.nov

Koduteenindus

Efektiivsed puhastustööd ja hoolduskoristus (26 t)

I grupp 25.sept, 2.okt, 9.okt, 23.okt ja 30.okt

II grupp novembris

Praktilised eripuhastustööd (40 t)

I grupp 30.sept, 7.okt, 14.okt, 21.okt ja 28.okt

II grupp planeerimisel

Majandusarvestus ja maksundus

Raamatupidamise algkursus, töötamine raamatupidamise programmis (80 t) 12.sept, 19.sept, 21.sept, 26.sept, 3.okt, 5.okt, 10.okt, 12.okt, 17.okt, 19.okt ja 24.okt

UUS Väikeettevõtja praktiline koolitus raamatupidamisprogrammis Merit Aktiva ja Merit Palk (32 t) 18.sept, 25.sept, 2.okt ja 9.okt

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine väikeettevõtlusega alustajale ja väikeettevõtjale (80 t) 26.okt, 31.okt, 2.nov, 9.nov, 10.nov, 14.nov, 16.nov, 20.nov, 28.nov ja 30. nov

Kokandus

Kalaroogade valmistamise täienduskoolitus (24 t) 7.okt, 21.okt ja 28.okt

Catering-teeninduse korraldamine (60 t) 12.okt (edaspidised kuupäevad kokkuleppel grupiga)

Eritüüpi laudade katmise ja teenindamise koolitus (24 t) 18.okt (edaspidised kuupäevad kokkuleppel grupiga)

Toitlustusettevõtte kalkulatsiooni koostamine tabelarvutusprogrammis Excel (40 t) 23.okt (edaspidised kuupäevad kokkuleppel grupiga)

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia täienduskoolitus (80 t) 7.nov (edaspidised kuupäevad kokkuleppel grupiga)

Eritoitlustus ja tervislik toitumine (40 t) 17.nov (edaspidised kuupäevad kokkuleppel grupiga)

Abikoka ettevalmistav koolitus kutseeksamiks (80 t) planeerimisel

Fruktodisaini koolitus – puu- ja köögiviljadest söödavate kaunistuste valmistamine (20 t) LÕPPENUD

Mehaanika ja metallitöö

Keevituse algõpe (80 t) 21.okt, 22.okt, 28.okt, 29.okt, 4.nov, 5.nov, 11.nov, 12.nov, 18.nov ja 19.nov

Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika

Sõiduauto diiseltoitesüsteemide diagnostika ja remont (96 t) muudatused kuupäevades 8.okt, 15.okt ja 29.okt (edaspidised kuupäevad kas laupäeviti või pühapäeviti kokkuleppel grupiga)

Autoelektri põhitõed ja sõiduauto ülddiagnostika (80 t) 14.okt, 15.okt, 21.okt, 22.okt, 28.okt, 29.okt, 4.nov, 5.nov, 11.nov ja 12.nov

Rasketehnika diagnostika  baaskursus (40 t) 18.nov, 2.dets, 9.dets ja 16.dets

Põllundus ja loomakasvatus

UUS Täienduskoolitus farmitöötajale (40 t) 10. okt, 11.okt, 17.okt ja18.okt

UUS Hobuste massaaži ja füsioteraapia alused (40 t) 11.-14. oktoober

UUS Ratsastuse alused (80 t) LÜKKUB EDASI, uued kuupäevad 14.okt, 15.okt, 25.nov, 26.nov, 9.dets ja 10.dets

Kitsekasvatus teoorias ja praktikas (80 t) LÕPPENUD

Lambakasvatuse koolitus alustajale (52 t) LÕPPENUD

Väikemäletsejate karja- ja heinamaade rajamine ja kasutamine (46 t)  sügisel

Hobuste füsioteraapia alused (40 t) LÕPPENUD

Hobuse välimiku hoolduse koolitus (40 t) LÕPPENUD

Kodulindude pidamine ja söötmine väikemajapidamises, sealhulgas mahetootmise tingimustes (56 t) LÕPPENUD

Põllumajandusloomade seemendamine (72 t) LÕPPENUD

Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus jäneseliste osas (20 t) sügisel

Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus kodulindude osas (20 t) LÕPPENUD

Metsamasinate ja muude mootorsõidukite juhtide õpe

T-kategooria  mootorsõidukijuhi koolitus (40 t) 21.sept, 25.sept, 28.sept, 2.okt ja 5.okt (edaspidised kuupäevad kokkuleppel grupiga esmaspäeviti ja/või neljapäeviti)

Sotsiaaltöö ja nõustamine

Tegevusjuhendajate koolitus (260 t)

III grupp 
28.aug-14.dets
 
Tugiisiku baaskoolitus (144 t) 29.sept, 30.sept (edaspidised kuupäevad planeerimisel)
 
Hooldustoimingud asutus- ja avahoolduses erinevate haiguste korral (80 t) 21.okt (edaspidised kuupäevad kokkuleppel õppegrupiga)
 
UUS Töötamise toetamise teenuse täienduskoolitus (40 t) muudatused kuupäevades 2.nov, 6.nov, 13.nov, 20.nov, 27.nov, 28.nov
 

UUS Täienduskoolitus tööks sügava liitpuudega isikutega (40 t) 6.nov, 7.nov, 8.nov, 13.nov ja 14.nov

UUS Täienduskoolitus tööks ebastabiilse remissiooniga isikutega (40 t) 23.nov, 24.nov, 29.nov, 30.nov, 1.dets

UUS Täienduskoolitus tööks suurema ohtlikkusastmega isikutega (60 t) 23.nov, 24.nov, 6.dets, 7.dets, 8.dets ja 15.dets

Ergonoomilised töövõtted ja abivahendid hooldustöös (20 t) 2. ja 3.dets (edaspidised kuupäevad kokkuleppel õppegrupiga)

Dementsussündroomiga klient ja tema abistamine (40 t) 9.dets, 10.dets, 12.dets ja 16.dets (edaspidised kuupäevad kokkuleppel õppegrupiga)

Transporditeenused

Laotööprotsesside efektiivse korraldamise põhimõtted (36 t) 4.nov (edaspidised kuupäevad kokkuleppel õppegrupiga laupäeviti ja võimalusel ka pühapäeviti)

 

Kursustele saab registreeruda SIIT

 

Toimunud tasuta kursused:

Tasuta kursused 2016. aasta august-detsember

Tasuta kursused 2016.aasta märts-juuli

Tasuta kursused 2015.aasta märts-juuni

Tasuta kursused 2014.aasta oktoober-detsember

Tasuta kursused 2014. aasta jaanuar-juuli

Tasuta kursused 2013.aasta jaanuar-juuni

Tasuta kursused 2012. aasta september-detsember

Tasuta kursused 2012. aasta mai-juuli

Tasuta kursused 2011. aasta august- detsember

Tasuta kursused 2011. aasta jaanuar-juuni

Tasuta kursused 2010. aasta juuli-detsember

Tasuta kursused 2010. aasta jaanuar-mai

Tasuta kursused 2009. aasta september-detsember

Tasuta kursused 2009. aasta jaanuar - mai

Tasuta kursused 2008. aasta september - november


Lehekülge toimetab:
Kontakt: Gärt Oselin, koolitusjuht
E-post: gart.oselin@jkhk.ee,  tel. 515 5611