Tasuta tööalased kursused(HTM)

 

Kursustele saab registreeruda SIIT

Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Tasuta kursustele on eelkõige oodatud madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga õppijad, erialase hariduseta või keskharidusega täiskasvanud, samuti aegunud oskustega tööealine elanikkond 50+.

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud).

Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

Täiendkoolitusele registreerudes palun tutvuge  õppetöökorraldusega Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiendusõppes!

 

Tasuta kursused jaanuar-detsember 2017:

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus. Teiega võetakse umbes poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Kursuste toimumise kuupäevad on täpsustamisel.

Arvutikasutus

Arvuti kasutamine igapäevatöös (70 t) LÕPPENUD

Väikeettevõtte kodulehe loomine ja haldamine (45 t) Sügisel

Arvutigraafika ja fototöötlus vabavaralise tarkvaraga (20 t) LÕPPENUD

Digiajastu tööriistad ja erinevad pilvelahendused kontoritöös (25 t) sügisel

Kaasaegsed digilahendused ettevõtte kontoritöös (30 t) sügisel

Tabelarvutuse baaskursus (40 t) sügisel

Ehitus ja tsiviilrajatised

Väljaõpe 3.taseme korstnapühkija tööks (60 t) 6.märts Säreveres. Koolitusele lisandub ettevõttepraktika 180 tundi. Õppe alustamise nõudeks on tõendatud ettevõttepraktika koha olemasolu. Ettevõttepraktika kokkuleppetaotluse leiab siit ja see tuleb saata aadressil ivar.kohjus@jkhk.ee

Praktilised pottsepatööd algajatele (80 t) LÕPPENUD

Aluskarkassi ehitamine ja katmine kipskartong- ja puitkiudplaatidega (50 t) LÕPPENUD

Plaatimistööd siseruumides (50 t) LÕPPENUD

Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine - hoonete energiasäästu tagamine (50 t) LÕPPENUD

Kivisillutiste  rajamise koolitus (40 t) LÕPPENUD. Uus grupp sügisel

Korstnapühkija täienduskoolitus 4. taseme kutseeksamiks (60 t) sügisel

Praktiline loodusehituse tehnikate kasutamise koolitus (60 t) oktoobris

Traditsioonilised ja looduslikud lubikrohvi tehnikad (60 t) novembris

Fassaadide soojustamine ja katmine tsementkiudplaatidega – hoonete energiasäästu tagamine (50 t) sügisel

Maalritööde koolitus (60 t) sügisel

Puitavatäidete taastamise koolitus (50 t) sügisel

Materjalitöötlus (puu, paber, plast, klaas)

Puitliidete valmistamise koolitus (40 t) sügisel

Isikuareng

Müügi - ja teenindusalane vene keel (60 t) LÕPPENUD. Uus grupp sügisel

Inglise keele vestluskursus teenindusvaldkonna töötajale (60 t) sügisel

Kliendi nõustamine müügiprotsessis (40 t) sügisel

Juhtimine ja haldus

Ettevõtluse alused koos äriplaani koostamisega (80 t) sügisel

Dokumentatsioon ettevõtlusega alustamiseks ja juhtimiseks väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele (80 t) sügisel

Koduteenindus

Efektiivsed puhastustööd ja hoolduskoristus (26 t) sügisel

Praktilised eripuhastustööd (40 t) sügisel

Majandusarvestus ja maksundus

Raamatupidamise algkursus, töötamine raamatupidamise programmis (80 t) 12.09, 19.09, 21.09, 26.09, 3.10, edaspidised kuupäevad täpsustamisel

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine väikeettevõtlusega alustajale ja väikeettevõtjale (80 t) sügisel

Kokandus

Fruktodisaini koolitus – puu- ja köögiviljadest söödavate kaunistuste valmistamine (20 t) LÕPPENUD

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia täienduskoolitus (80 t) sügisel

Kalaroogade valmistamise täienduskoolitus (24 t) sügisel

Abikoka ettevalmistav koolitus kutseeksamiks (80 t) sügisel

Catering-teeninduse korraldamine (60 t) sügisel

Eritoitlustus ja tervislik toitumine (40 t) sügisel

Eritüüpi laudade katmise ja teenindamise koolitus (24 t) sügisel

Toitlustusettevõtte kalkulatsiooni koostamine tabelarvutusprogrammis Excel (40 t) sügisel

Mehaanika ja metallitöö

Keevituse algõpe (80 t) sügisel

Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika

Sõiduauto diiseltoitesüsteemide diagnostika ja remont (96 t) sügisel

Autoelektri põhitõed ja sõiduauto ülddiagnostika (80 t) sügisel

Rasketehnika diagnostika  baaskursus (40 t) sügisel

Põllundus ja loomakasvatus

Kitsekasvatus teoorias ja praktikas (80 t) LÕPPENUD

Lambakasvatuse koolitus alustajale (52 t) LÕPPENUD

Väikemäletsejate karja- ja heinamaade rajamine ja kasutamine (46 t)  sügisel

Hobuste füsioteraapia alused (40 t) LÕPPENUD

Hobuse välimiku hoolduse koolitus (40 t) LÕPPENUD

Kodulindude pidamine ja söötmine väikemajapidamises, sealhulgas mahetootmise tingimustes (56 t) LÕPPENUD

Põllumajandusloomade seemendamine (72 t) LÕPPENUD

Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus jäneseliste osas (20 t) sügisel

Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus kodulindude osas (20 t) LÕPPENUD

Metsamasinate ja muude mootorsõidukite juhtide õpe

T-kategooria  mootorsõidukijuhi koolitus (40 t) sügisel

Sotsiaaltöö ja nõustamine

Tegevusjuhendajate koolitus (260 t)

I grupp
1.-3.veebr
8.-10.veebr
20.-22.veebr
1.-3.märts
15.-17.märts
27.-30.märts
5.-7.aprill
20.aprill
16.mai
 
II grupp
6.aprill
10.-13.aprill
19.-21.aprill
25.-28.aprill
9.-12.mai
17.-19.mai
24.-26.mai
7.juuni
28.juuni
 
III grupp 
28.aug-14.dets
 

Tugiisiku baaskoolitus (136 t) LÕPPENUD. Uus koolitus sügisel

Dementsussündroomiga klient ja tema abistamine (40 t) sügisel

Ergonoomilised töövõtted ja abivahendid hooldustöös (20 t) sügisel

Hooldustoimingud asutus- ja avahoolduses erinevate haiguste korral (80 t) sügisel

Transporditeenused

Laotööprotsesside efektiivse korraldamise põhimõtted (36 t) sügisel

 

Kursustele saab registreeruda SIIT

 

Toimunud tasuta kursused:

Tasuta kursused 2016. aasta august-detsember

Tasuta kursused 2016.aasta märts-juuli

Tasuta kursused 2015.aasta märts-juuni

Tasuta kursused 2014.aasta oktoober-detsember

Tasuta kursused 2014. aasta jaanuar-juuli

Tasuta kursused 2013.aasta jaanuar-juuni

Tasuta kursused 2012. aasta september-detsember

Tasuta kursused 2012. aasta mai-juuli

Tasuta kursused 2011. aasta august- detsember

Tasuta kursused 2011. aasta jaanuar-juuni

Tasuta kursused 2010. aasta juuli-detsember

Tasuta kursused 2010. aasta jaanuar-mai

Tasuta kursused 2009. aasta september-detsember

Tasuta kursused 2009. aasta jaanuar - mai

Tasuta kursused 2008. aasta september - november


Lehekülge toimetab:
Kontakt: Gärt Oselin, koolitusjuht
E-post: gart.oselin@jkhk.ee,  tel. 515 5611