Tasuta tööalased kursused(HTM)

 

Kursustele saab registreeruda SIIT

Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Tasuta kursustele on eelkõige oodatud madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga õppijad, erialase hariduseta või keskharidusega täiskasvanud, samuti aegunud oskustega tööealine elanikkond 50+.

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud).

Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

Täiendkoolitusele registreerudes palun tutvuge  õppetöökorraldusega Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiendusõppes!

 

Tasuta kursused jaanuar-detsember 2017:

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus. Teiega võetakse umbes poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Kursuste toimumise kuupäevad on täpsustamisel.

Arvutikasutus

Arvuti kasutamine igapäevatöös (70 t) 9.märts, 14.märts, 16.märts, 23.märts (edaspidised kuupäevad kokkuleppel grupiga)

Väikeettevõtte kodulehe loomine ja haldamine (45 t) 6.aprill, 13.aprill, 21.aprill, 27.aprill, 5.mai, 11.mai, 19.mai (kuupäevades võib tulla muudatusi)

Arvutigraafika ja fototöötlus vabavaralise tarkvaraga (20 t) 28.aprill, 29.aprill ja 5.mai 

Digiajastu tööriistad ja erinevad pilvelahendused kontoritöös (25 t) sügisel

Kaasaegsed digilahendused ettevõtte kontoritöös (30 t) sügisel

Tabelarvutuse baaskursus (40 t) sügisel

Ehitus ja tsiviilrajatised

Väljaõpe 3.taseme korstnapühkija tööks (60 t) 6.märts Säreveres. Koolitusele lisandub ettevõttepraktika 180 tundi. Õppe alustamise nõudeks on tõendatud ettevõttepraktika koha olemasolu. Ettevõttepraktika kokkuleppetaotluse leiab siit ja see tuleb saata aadressil ivar.kohjus@jkhk.ee

Praktilised pottsepatööd algajatele (80 t) LÕPPENUD

Aluskarkassi ehitamine ja katmine kipskartong- ja puitkiudplaatidega (50 t) LÕPPENUD

Plaatimistööd siseruumides (50 t) 8.aprill, 9.aprill, 15.aprill, 16.aprill, 22.aprill ja 23.aprill Säreveres

Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine - hoonete energiasäästu tagamine (50 t) 29.aprill, 30.aprill, 6.mai, 7.mai ja 13.mai Säreveres

Kivisillutiste  rajamise koolitus (40 t) 6.mai, 7.mai, 13.mai ja 14.mai Säreveres

Korstnapühkija täienduskoolitus 4. taseme kutseeksamiks (60 t) sügisel

Praktiline loodusehituse tehnikate kasutamise koolitus (60 t) oktoobris

Traditsioonilised ja looduslikud lubikrohvi tehnikad (60 t) novembris

Fassaadide soojustamine ja katmine tsementkiudplaatidega – hoonete energiasäästu tagamine (50 t) sügisel

Maalritööde koolitus (60 t) sügisel

Puitavatäidete taastamise koolitus (50 t) sügisel

Materjalitöötlus (puu, paber, plast, klaas)

Puitliidete valmistamise koolitus (40 t) sügisel

Isikuareng

Müügi - ja teenindusalane vene keel (60 t) 7.märts (edaspidised kuupäevad ja sagedus kavandatakse kokkuleppel grupiga)

Inglise keele vestluskursus teenindusvaldkonna töötajale (60 t) alustab sügisel

Kliendi nõustamine müügiprotsessis (40 t)

Juhtimine ja haldus

Ettevõtluse alused koos äriplaani koostamisega (80 t) sügisel

Dokumentatsioon ettevõtlusega alustamiseks ja juhtimiseks väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele (80 t)

Koduteenindus

Efektiivsed puhastustööd ja hoolduskoristus (26 t)

Praktilised eripuhastustööd (40 t)

Majandusarvestus ja maksundus

Raamatupidamise algkursus, töötamine raamatupidamise programmis (80 t) 21.märts (edaspidised kuupäevad kokkuleppel grupiga)

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine väikeettevõtlusega alustajale ja väikeettevõtjale (80 t) 12.aprill, 17.aprill, 19.aprill, 24.aprill, 25.aprill, 26.aprill, 2.mai, 4.mai, 9.mai, 11.mai

Kokandus

Fruktodisaini koolitus – puu- ja köögiviljadest söödavate kaunistuste valmistamine (20 t)

8.-9.aprill Põltsamaa õppekohas 

22. ja 29.aprill Paide õppekohas

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia täienduskoolitus (80 t) 12.aprill (järgnevad kuupäevad kokkuleppel grupiga)

Kalaroogade valmistamise täienduskoolitus (24 t) sügisel

Abikoka ettevalmistav koolitus kutseeksamiks (80 t)

Catering-teeninduse korraldamine (60 t)

Eritoitlustus ja tervislik toitumine (40 t)

Eritüüpi laudade katmise ja teenindamise koolitus (24 t)

Toitlustusettevõtte kalkulatsiooni koostamine tabelarvutusprogrammis Excel (40 t)

Mehaanika ja metallitöö

Keevituse algõpe (80 t)

Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika

Autoelektri põhitõed ja sõiduauto ülddiagnostika (80 t)

Sõiduauto diiseltoitesüsteemide diagnostika ja remont (96 t)

Rasketehnika diagnostika  baaskursus (40 t)

Põllundus ja loomakasvatus

Kitsekasvatus teoorias ja praktikas (80 t) esimesed koolituspäevad 20. ja 21.veebr

Lambakasvatuse koolitus alustajale (52 t) esimesed koolituspäevad 21. ja 22.veebr

Väikemäletsejate karja- ja heinamaade rajamine ja kasutamine (46 t) esimesed koolituspäevad 1. ja 2.märts 

Hobuste füsioteraapia alused (40 t) 8.-11.märts

Hobuse välimiku hoolduse koolitus (40 t) 6.mai ja 7.mai, edaspidised kuupäevad kokkuleppel grupiga

Kodulindude pidamine ja söötmine väikemajapidamises, sealhulgas mahetootmise tingimustes (56 t)

Põllumajandusloomade seemendamine (72 t) 26.04;27.04;28.04;11.05;12.05;15.05;16.05;17.05

Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus jäneseliste osas (20 t) 16.-17.mai

Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus kodulindude osas (20 t) 23.-24.mai

Metsamasinate ja muude mootorsõidukite juhtide õpe

T-kategooria  mootorsõidukijuhi koolitus (40 t) 27.veebruar Säreveres

Sotsiaaltöö ja nõustamine

Tegevusjuhendajate koolitus (260 t)

I grupp
1.-3.veebr
8.-10.veebr
20.-22.veebr
1.-3.märts
15.-17.märts
27.-30.märts
5.-7.aprill
20.aprill
16.mai
 
II grupp
6.aprill
10.-13.aprill
19.-21.aprill
25.-28.aprill
9.-12.mai
17.-19.mai
24.-26.mai
7.juuni
28.juuni
 
III grupp 
aug/sept (kuupäevad planeerimisel)
 

Tugiisiku baaskoolitus (136 t) 3.märts (edaspidised kuupäevad täpsustamisel)

Dementsussündroomiga klient ja tema abistamine (40 t)

Ergonoomilised töövõtted ja abivahendid hooldustöös (20 t)

Hooldustoimingud asutus- ja avahoolduses erinevate haiguste korral (80 t)

Transporditeenused

Laotööprotsesside efektiivse korraldamise põhimõtted (36 t)

 

Kursustele saab registreeruda SIIT

 

Toimunud tasuta kursused:

Tasuta kursused 2016. aasta august-detsember

Tasuta kursused 2016.aasta märts-juuli

Tasuta kursused 2015.aasta märts-juuni

Tasuta kursused 2014.aasta oktoober-detsember

Tasuta kursused 2014. aasta jaanuar-juuli

Tasuta kursused 2013.aasta jaanuar-juuni

Tasuta kursused 2012. aasta september-detsember

Tasuta kursused 2012. aasta mai-juuli

Tasuta kursused 2011. aasta august- detsember

Tasuta kursused 2011. aasta jaanuar-juuni

Tasuta kursused 2010. aasta juuli-detsember

Tasuta kursused 2010. aasta jaanuar-mai

Tasuta kursused 2009. aasta september-detsember

Tasuta kursused 2009. aasta jaanuar - mai

Tasuta kursused 2008. aasta september - november


Lehekülge toimetab:
Kontakt: Gärt Oselin, koolitusjuht
E-post: gart.oselin@jkhk.ee,  tel. 515 5611