Tasuta tööalased kursused(HTM)

 

Kursustele saab registreeruda SIIT

Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Tasuta kursustele on eelkõige oodatud madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga õppijad, erialase hariduseta või keskharidusega täiskasvanud, samuti aegunud oskustega tööealine elanikkond 50+.

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud).

Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

Täiendkoolitusele registreerudes palun tutvuge  õppetöökorraldusega Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiendusõppes!

 

Tasuta kursused jaanuar-detsember 2017:

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus. Teiega võetakse umbes poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Kursuste toimumise ajad on täpsustamisel.

Arvutikasutus

Arvuti kasutamine igapäevatöös (70 t)

Arvutigraafika ja fototöötlus vabavaralise tarkvaraga (20 t)

Digiajastu tööriistad ja erinevad pilvelahendused kontoritöös (25 t)

Kaasaegsed digilahendused ettevõtte kontoritöös (30 t)

Tabelarvutuse baaskursus (40 t)

Väikeettevõtte kodulehe loomine ja haldamine (45 t)

Ehitus ja tsiviilrajatised

Fassaadide soojustamine ja katmine tsementkiudplaatidega – hoonete energiasäästu tagamine (50 t)

Aluskarkassi ehitamine ja katmine kipskartong- ja puitkiudplaatidega (50 t)

Kivisillutiste  rajamise koolitus (40 t)

Korstnapühkija täienduskoolitus 4. taseme kutseeksamiks (60 t)

Maalritööde koolitus (60 t)

Plaatimistööd siseruumides (50 t)

Praktiline loodusehituse tehnikate kasutamise koolitus (60 t)

Praktilised pottsepatööd algajatele (80 t)

Puitavatäidete taastamise koolitus (50 t) 

Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine - hoonete energiasäästu tagamine (50 t)

Traditsioonilised ja looduslikud lubikrohvi tehnikad (60 t)

Väljaõpe 3. taseme korstnapühkija tööks (60 t)

Materjalitöötlus (puu, paber, plast, klaas)

Puitliidete valmistamise koolitus (40 t)

Isikuareng

Müügi - ja teenindusalane vene keel (60 t)

Inglise keele vestluskursus teenindusvaldkonna töötajale (60 t)

Kliendi nõustamine müügiprotsessis (40 t)

Juhtimine ja haldus

Dokumentatsioon ettevõtlusega alustamiseks ja juhtimiseks väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele (80 t)

Ettevõtluse alused koos äriplaani koostamisega (80 t)

Koduteenindus

Efektiivsed puhastustööd ja hoolduskoristus (26 t)

Praktilised eripuhastustööd (40 t)

Majandusarvestus ja maksundus

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine väikeettevõtlusega alustajale ja väikeettevõtjale (80 t)

Raamatupidamise algkursus, töötamine raamatupidamise programmis (80 t)

Kokandus

Abikoka ettevalmistav koolitus kutseeksamiks (80 t)

Catering-teeninduse korraldamine (60 t)

Eritoitlustus ja tervislik toitumine (40 t)

Eritüüpi laudade katmise ja teenindamise koolitus (24 t)

Fruktodisaini koolitus – puu- ja köögiviljadest söödavate kaunistuste valmistamine (20 t)

Kalaroogade valmistamise täienduskoolitus (24 t)

Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia täienduskoolitus (80 t)

Toitlustusettevõtte kalkulatsiooni koostamine tabelarvutusprogrammis Excel (40 t)

Mehaanika ja metallitöö

Keevituse algõpe (80 t)

Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika

Autoelektri põhitõed ja sõiduauto ülddiagnostika (80 t)

Sõiduauto diiseltoitesüsteemide diagnostika ja remont (96 t)

Rasketehnika diagnostika  baaskursus (40 t)

Põllundus ja loomakasvatus

Väikemäletsejate karja- ja heinamaade rajamine ja kasutamine (46 t)

Hobuse välimiku hoolduse koolitus (40 t)

Hobuste füsioteraapia alused (40 t)

Kitsekasvatus teoorias ja praktikas (80 t)

Kodulindude pidamine ja söötmine väikemajapidamises, sealhulgas mahetootmise tingimustes (56 t)

Lambakasvatuse koolitus alustajale (52 t)

Põllumajandusloomade seemendamine (72 t)

Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus jäneseliste osas (20 t)

Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus kodulindude osas (20 t)

Metsamasinate ja muude mootorsõidukite juhtide õpe

T-kategooria  mootorsõidukijuhi koolitus (40 t)

Sotsiaaltöö ja nõustamine

Dementsussündroomiga klient ja tema abistamine (40 t)

Ergonoomilised töövõtted ja abivahendid hooldustöös (20 t)

Hooldustoimingud asutus- ja avahoolduses erinevate haiguste korral (80 t)

Tegevusjuhendajate koolitus (260 t)

Tugiisiku baaskoolitus (136 t)

Transporditeenused

Laotööprotsesside efektiivse korraldamise põhimõtted (36 t)

 

Kursustele saab registreeruda SIIT

 

Toimunud tasuta kursused:

Tasuta kursused 2016. aasta august-detsember

Tasuta kursused 2016.aasta märts-juuli

Tasuta kursused 2015.aasta märts-juuni

Tasuta kursused 2014.aasta oktoober-detsember

Tasuta kursused 2014. aasta jaanuar-juuli

Tasuta kursused 2013.aasta jaanuar-juuni

Tasuta kursused 2012. aasta september-detsember

Tasuta kursused 2012. aasta mai-juuli

Tasuta kursused 2011. aasta august- detsember

Tasuta kursused 2011. aasta jaanuar-juuni

Tasuta kursused 2010. aasta juuli-detsember

Tasuta kursused 2010. aasta jaanuar-mai

Tasuta kursused 2009. aasta september-detsember

Tasuta kursused 2009. aasta jaanuar - mai

Tasuta kursused 2008. aasta september - november


Lehekülge toimetab:
Kontakt: Gärt Oselin, koolitusjuht
E-post: gart.oselin@jkhk.ee, tel. 515 5611