Töökohapõhine õpe

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem ja moodustab vähemalt 2/3 õppe mahust. Töökohapõhine õpe toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös.


Õpe toimub kutseõppe õppekava alusel. Õpilane täidab töökohas ettevõttepoolseid tööülesandeid, mis vastavad õppekava nõuetele, lisaks toimub õppetöö õppeasutuses.
Õpipoisiõpe on tasemeõpe ning see lõpeb reeglina kutseeksamiga, kutseeksami võimaluse puudumisel koolieksamiga.

Õppekohad luuakse kooli vastavalt tööandjate tegelikele vajadustele ja valmisolekule uute või olemasolevate töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks. Kutseõppeasutusel on võimalus koostöös ettevõtetega esitada kuni neli korda aastas ettepanek töökohapõhise õppe koolituskohtade loomiseks.

Ettevõttele – kui olete huvitatud koostööst Järvamaa Kutsehariduskeskusega ning võimaldate oma ettevõtte/asutuse töötajal õppida töökohapõhises õppes, siis võtke julgesti ühendust! 
Telefon 53 016 254, Signe Valdma, töökohapõhise õppe koordinaator.

Õppida soovijale – kui töötate valdkonnas, milles Järvamaa Kutsehariduskeskus korraldab kutseõpet, siis töökohapõhises õppes õppima asumiseks on vaja eelnevalt läbi rääkida oma ettevõtte/asutuse juhiga.
Juhul kui ettevõte/asutus on valmis tegema kooliga koostööd töökohapõhise õppe läbiviimisel, võtke palun kooliga ühendust ja andke sellest teada, et saaksime alustada läbirääkimiste protsessi.
Telefon 53 016 254, Signe Valdma, töökohapõhise õppe koordinaator.

Töökohapõhisest õppest tööandjale (Ettevõtjate Keskliit)
Töökohapõhisest õppest õppijale (SA Innove)

Järvamaa Kutsehariduskeskuses toimub töökohapõhine õpe hetkel järgmistel erialadel:
Puhastusteenindaja (tervishoiu- ja hoolekandeasutuses) Tallinn
Puhastusteenindaja (tervishoiu- ja hoolekandeasutuses) Tartu

Septembrist 2017.a. käivitub töökohapõhine õpe järgmistel erialadel:
Veekäitlusoperaator
Sisetööde elektrik
Teetöömasinate juht

Põllumajandustöötaja (osakutse lüpsja)
Müüja-klienditeenindaja
Hooldustöötaja

Puhastusteenindaja