News

Kui soovid mõista lapse mõtte- ja käitumismustreid erinevates igapäevastes olukordades, siis oled oodatud osalema 6. jaanuaril algavale koolitusele 30. December heleri.vallimägi


80-tunnine kursus toimub Paide õppekohas 6. jaan, 19. jaan, 3. veebr, 10. veebr, 17. veebr, 3. märts, 10. märts ja 24. märts 2023.a.

Sihtrühm: Lasteaedade töötajad, puudega lapse hooldajad, lapsehoidjad, lastega töötavad spetsialistid, tugiisikud, kellel puudub pedagoogiline ettevalmistus ja kes puutuvad igapäevatöös kokku lastega ja nende peredega ning vajavad täiendavaid teadmisi, kuidas mõista eelkooliealise lapse mõtte- ja käitumismustreid erinevates igapäevastes olukordades.

Õppe sisu:

Auditoorne töö (50 t)

 • I Käeline võimekus. Joonistamisoskus ja selle etapid. Eakohane joonistamisoskus vastavalt lapse kogemuste ja mõtlemise tasandile. Lapse suunamine ja abistamine töövahendite kasutamisel. Lapse kunstitöö eksponeerimine ja tunnustamine.
 • II Lapse soov ja vanema reageering. Kannatlikkus ja kannatlik olemine. Suhtlemistasandid (E. Berne). Kuulamisoskus, verbaalne kasvatus. Lapse iseseisvus. tagantjärele targutused.
 • III Piiride seadmine, kokkulepete sõlmimine, laste vajaduste märkamine ning vajadusel reageerimine. Vanema ja õpetaja enesekehtestamine. Korraarmastus.
 • IV Lugema õppimine ja õpetamine. Häälimine. Sõnavara areng ja selle rikastamine. Sõnapimedus (afaasia), düsleksia. Keele ja kõne seos matemaatika õpetamisel; võtted, kuidas abistada ning suunata last lugemistegevuste läbiviimisel
 • V Lapse loomulik uudishimu. Sõnakuulelikkus (mis keelatud, see on huvitav). Lapse vajaduste ennetamine, reageerimine võimalikele ohtudele
 • VI Eelkooliealine laps ja saladuse pidamine. Lapse ausõna. Keelatud tegevuse salatunne. Lapse vajaduste märkamine ja reageerimine vastavalt.
 • VII Tajumine ja arvestamine. Lapse aeg ja täiskasvanu aeg. Aja mõisted. Aeg kui metafoor. Subjektiivsed ja objektiivsed ajamõõtmed. Kell ja kalender. Kuidas tegevusi reflekteerida töötades koolieelikutega.
 • VIII Agressiivsus ja vägivaldne käitumine. Viha olemus ja selle väljendamine, oma tunnete reflekteerimine. Agressiivsele käitumisele reageerimine. Karistus ja järelemõtlemise aeg. Õpetaja/vanema käitumine probleemses olukorras.
 • IX Lapse söömisharjumused ja isud. Söömiskultuur. Tervislik toit. Käitumine lapse abistamisel ja söömistegevuse ja -valikute suunamisel.
 • X Lapse arusaam surmast. Lapse leina- ja kriisireaktsioonid. Leinaprotsess ja selle etapid. Leinav laps ja leina leevendamine, abi reaalsusega kohanemiseks. Lapse arengustaadiumid ja lein. Õpetaja käitumine, kui laps on kaotanud lähedase inimese

Praktiline töö (30 t)

Situatsioonülesanded iga mooduli lõpus igapäevatööst lähtuvalt. Iga osaleja jagab oma kogemusesi lähtuvalt mooduli teemast.

Tutvu lähemalt ka koolituse õppekavaga SIIN

Koolitad Kadri Koha ja Amino Põldaru.
Koolitusel osalemine on tasuta. Ole kärme ja pane ennast kursusele kirja.

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida SIIN

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / mobiil 515 5611

80-tunnine kursus toimub Paide õppekohas 6. jaan, 19. jaan, 3. veebr, 10. veebr, 17. veebr, 3. märts, 10. märts ja 24. märts 2023.a.

Sihtrühm: Lasteaedade töötajad, puudega lapse hooldajad, lapsehoidjad, lastega töötavad spetsialistid, tugiisikud, kellel puudub pedagoogiline ettevalmistus ja kes puutuvad igapäevatöös kokku lastega ja nende peredega ning vajavad täiendavaid teadmisi, kuidas mõista eelkooliealise lapse mõtte- ja käitumismustreid erinevates igapäevastes olukordades.

Õppe sisu:

Auditoorne töö (50 t)

 • I Käeline võimekus. Joonistamisoskus ja selle etapid. Eakohane joonistamisoskus vastavalt lapse kogemuste ja mõtlemise tasandile. Lapse suunamine ja abistamine töövahendite kasutamisel. Lapse kunstitöö eksponeerimine ja tunnustamine.
 • II Lapse soov ja vanema reageering. Kannatlikkus ja kannatlik olemine. Suhtlemistasandid (E. Berne). Kuulamisoskus, verbaalne kasvatus. Lapse iseseisvus. tagantjärele targutused.
 • III Piiride seadmine, kokkulepete sõlmimine, laste vajaduste märkamine ning vajadusel reageerimine. Vanema ja õpetaja enesekehtestamine. Korraarmastus.
 • IV Lugema õppimine ja õpetamine. Häälimine. Sõnavara areng ja selle rikastamine. Sõnapimedus (afaasia), düsleksia. Keele ja kõne seos matemaatika õpetamisel; võtted, kuidas abistada ning suunata last lugemistegevuste läbiviimisel
 • V Lapse loomulik uudishimu. Sõnakuulelikkus (mis keelatud, see on huvitav). Lapse vajaduste ennetamine, reageerimine võimalikele ohtudele
 • VI Eelkooliealine laps ja saladuse pidamine. Lapse ausõna. Keelatud tegevuse salatunne. Lapse vajaduste märkamine ja reageerimine vastavalt.
 • VII Tajumine ja arvestamine. Lapse aeg ja täiskasvanu aeg. Aja mõisted. Aeg kui metafoor. Subjektiivsed ja objektiivsed ajamõõtmed. Kell ja kalender. Kuidas tegevusi reflekteerida töötades koolieelikutega.
 • VIII Agressiivsus ja vägivaldne käitumine. Viha olemus ja selle väljendamine, oma tunnete reflekteerimine. Agressiivsele käitumisele reageerimine. Karistus ja järelemõtlemise aeg. Õpetaja/vanema käitumine probleemses olukorras.
 • IX Lapse söömisharjumused ja isud. Söömiskultuur. Tervislik toit. Käitumine lapse abistamisel ja söömistegevuse ja -valikute suunamisel.
 • X Lapse arusaam surmast. Lapse leina- ja kriisireaktsioonid. Leinaprotsess ja selle etapid. Leinav laps ja leina leevendamine, abi reaalsusega kohanemiseks. Lapse arengustaadiumid ja lein. Õpetaja käitumine, kui laps on kaotanud lähedase inimese

Praktiline töö (30 t)

Situatsioonülesanded iga mooduli lõpus igapäevatööst lähtuvalt. Iga osaleja jagab oma kogemusesi lähtuvalt mooduli teemast.

Tutvu lähemalt ka koolituse õppekavaga SIIN

Koolitad Kadri Koha ja Amino Põldaru.
Koolitusel osalemine on tasuta. Ole kärme ja pane ennast kursusele kirja.

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida SIIN

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / mobiil 515 5611