News

Algas täiskasvanud õppija nädal (TÕN) 14. October heleri.vallimägi


Reedel, 11. oktoobril, algas täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mis on saanud traditsiooniliseks üle-eestiliseks täiskasvanuharidust populariseerivaks ja õppimisvõimalusi tutvustavaks ürituseks.

TÕNi ajal on fookuses inimese õppimine ja enesetäiendamine kogu elu jooksul, kui isiksuse ja ühiskonna arengu põhiline eeldus toimetulekuks muutuvas maailmas. TÕN on elukestva õppe propaganda üritus, mille ajal võimendatakse kõike, mis seostub inimese täiskasvanueas õppimise ja arenemisega.

ETKA Andras koordineerib koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga TÕNi algusaastatest saadik. TÕNi edukaks läbiviimiseks on moodustatud tugivõrgustikud kõigis 15 maakonnas ja Tallinnas. Traditsiooniks on saanud üle-eestilised üritused nagu iga-aastane avaüritus ja täiskasvanuhariduse foorum.

Täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames toimuvad üle Eesti mitmesugused üritused - loengud, õpitoad, näitused, avatud uste päevad, koolitused, ekskursioonid jms.

Vaata lähemalt sündmuste kalendrist, millised üritused toimuvad Sinu maakonnas.

 

Reedel, 11. oktoobril, algas täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mis on saanud traditsiooniliseks üle-eestiliseks täiskasvanuharidust populariseerivaks ja õppimisvõimalusi tutvustavaks ürituseks.

TÕNi ajal on fookuses inimese õppimine ja enesetäiendamine kogu elu jooksul, kui isiksuse ja ühiskonna arengu põhiline eeldus toimetulekuks muutuvas maailmas. TÕN on elukestva õppe propaganda üritus, mille ajal võimendatakse kõike, mis seostub inimese täiskasvanueas õppimise ja arenemisega.

ETKA Andras koordineerib koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga TÕNi algusaastatest saadik. TÕNi edukaks läbiviimiseks on moodustatud tugivõrgustikud kõigis 15 maakonnas ja Tallinnas. Traditsiooniks on saanud üle-eestilised üritused nagu iga-aastane avaüritus ja täiskasvanuhariduse foorum.


Täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames toimuvad üle Eesti mitmesugused üritused - loengud, õpitoad, näitused, avatud uste päevad, koolitused, ekskursioonid jms.

Vaata lähemalt sündmuste kalendrist, millised üritused toimuvad Sinu maakonnas.