Täienduskoolitus

Tasulised ja tellitavad koolitused


Järvamaa Kutsehariduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Töötav puudega inimene saab Sotsiaalkindlustusametist taotleda täienduskoolitustoetust tööalase enesetäiendamise eesmärgil.

Kõik meie koolituste hinnad on käibemaksuga.

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid:

Gärt Oselin, koolitusjuht
gart.oselin@jkhk.ee
+372 5155611

või

Ruth Türk, koolitusjuht 
ruth.turk@jkhk.ee 
+372 5329 2188


Järvamaa Kutsehariduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Töötav puudega inimene saab Sotsiaalkindlustusametist taotleda täienduskoolitustoetust tööalase enesetäiendamise eesmärgil.

Kõik meie koolituste hinnad on käibemaksuga.


Täiendavad küsimused ja koolitussoovid:

Gärt Oselin, koolitusjuht
gart.oselin@jkhk.ee
+372 5155611

või

Ruth Türk, koolitusjuht 
ruth.turk@jkhk.ee 
+372 5329 2188

ESMAABI, TÖÖOHUTUS JA TOIDUHÜGIEEN

e-kursus Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24 t) õpi endale sobival ajal ja kohas (183 eurot)

e-kursus Toiduhügieeni koolitus (8 t) õpi endale sobival ajal ja kohas (88 eurot)

e-kursus Töötervishoiu- ja tööohutusalane täienduskoolitus (8 t) õpi endale sobival ajal ja kohas (88 eurot)

Toiduhügieeni koolitus (8 t) kavandamisel / küsi oma ettevõttele koolituspakkumist

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24 t) kavandamisel / küsi oma ettevõttele koolituspakkumist

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täienduskoolitus (8 t) kavandamisel / küsi oma ettevõttele koolituspakkumist

Tööohutusalane dokumentatsioon ettevõttes (24 t) kavandamisel

Esmaabiandja koolitus (16 t) 22.-23.mai  (96 eurot)

Esmaabiandja täienduskoolitus (8 t) 23. mai (61 eurot)