Uudised

2. oktoobril algab 260-tunnine "Tugiisiku koolitus (sh esmaabiandja koolitus)" 18. september heleri.vallimägi


"Tugiisiku koolitus (sh esmaabiandja koolitus)" (260 t) toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppekohas ajavahemikus 2. oktoober 2023 - 31. mai 2024 (täpsema ajakava edastame kursusele registreerunutele).

Õppima on oodatud täiskasvanud huvilised, kes töötavad või soovivad tööle asuda erinevas vanuses ja erinevate toimetulekuraskustega isikute tugiisikuna, lapsehoidjana, lasteaiaõpetaja assistendina või abiõpetajana sh abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapse tugiisikuna, rahvusvahelise kaitse saajaga, sõltuvushäirega isiku, toimetulekuraskustes isiku/pere või väärkoheldud isiku tugiisikuna.

Kursuse läbinud õppija määratleb ja arendab ennast tugiisikuna, kes kasutab oma teadmisi ja praktilisi oskusi erialases töös, abistab, nõustab ja juhendab inimest igapäevases elukeskkonnas, lähtuvalt kliendi sotsiaalsetest oskustest ja tegevusvõimest.

Koolitus on ettevalmistus sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 tugiisiku spetsialiseerumistele kutseeksami sooritamiseks.

Õppe maht 260 tundi, millest 164 tundi on auditoorne kontaktõpe, 80 tundi juhendatud praktika ettevõttes ja iseseisev töö 16 tundi. Koolituse kogumaht sisaldab 16 tundi esmaabi väljaõpet.

Õppe sisu:

 • Üldteadmised sotsiaalhoolekandest ja kutset läbiv kompetents.
 • Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine.
 • Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine.
 • Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes.
 • Kliendi toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda.
 • Toetamine asjaajamise ja võrgustikutöö korraldamisel.
 • Töö erinevate sihtgruppidega.
 • Esmaabiandja koolitus.
 • Juhendatud praktika töökeskkonnas (80 t) ja praktika kaitsmine.
 • Iseseisev töö - Juhtumianalüüsi koostamine (16 t).

Koolituse hind ühele osalejale on 2419 eurot. Kokkuleppel korraldajaga on koolituse eest on võimalik tasuda osade kaupa (igaühele sobiv maksegraafik).

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida SIIN 

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / mobiil 515 5611

"Tugiisiku koolitus (sh esmaabiandja koolitus)" (260 t) toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppekohas ajavahemikus 2. oktoober 2023 - 31. mai 2024 (täpsema ajakava edastame kursusele registreerunutele).

Õppima on oodatud täiskasvanud huvilised, kes töötavad või soovivad tööle asuda erinevas vanuses ja erinevate toimetulekuraskustega isikute tugiisikuna, lapsehoidjana, lasteaiaõpetaja assistendina või abiõpetajana sh abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapse tugiisikuna, rahvusvahelise kaitse saajaga, sõltuvushäirega isiku, toimetulekuraskustes isiku/pere või väärkoheldud isiku tugiisikuna.

Kursuse läbinud õppija määratleb ja arendab ennast tugiisikuna, kes kasutab oma teadmisi ja praktilisi oskusi erialases töös, abistab, nõustab ja juhendab inimest igapäevases elukeskkonnas, lähtuvalt kliendi sotsiaalsetest oskustest ja tegevusvõimest.

Koolitus on ettevalmistus sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 tugiisiku spetsialiseerumistele kutseeksami sooritamiseks.

Õppe maht 260 tundi, millest 164 tundi on auditoorne kontaktõpe, 80 tundi juhendatud praktika ettevõttes ja iseseisev töö 16 tundi. Koolituse kogumaht sisaldab 16 tundi esmaabi väljaõpet.

Õppe sisu:

 • Üldteadmised sotsiaalhoolekandest ja kutset läbiv kompetents.
 • Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine.
 • Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine.
 • Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes.
 • Kliendi toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda.
 • Toetamine asjaajamise ja võrgustikutöö korraldamisel.
 • Töö erinevate sihtgruppidega.
 • Esmaabiandja koolitus.
 • Juhendatud praktika töökeskkonnas (80 t) ja praktika kaitsmine.
 • Iseseisev töö - Juhtumianalüüsi koostamine (16 t).

Koolituse hind ühele osalejale on 2419 eurot. Kokkuleppel korraldajaga on koolituse eest on võimalik tasuda osade kaupa (igaühele sobiv maksegraafik).

Koolitusele on vajalik eelnevalt registreerida SIIN 

Lisainfo: koolitusjuht Gärt Oselin / gart.oselin@jkhk.ee / mobiil 515 5611