Uudised

Jätkub ka Erasmus+ haridustöötajate programm! 21. oktoober valev.valjaots@jkhk.ee

Haridustöötajate stažeerimised jätkuvad uue hooga – sel õppeaastal lähevad oma silmaringi laiendama ning erialaseid teadmisi-oskusi täiendama 14 töötajat ning oma professionaalsust testima ehk partnerkooli õpetama 2 õpetajat.


Hooaja avasid hobuhooldaja erialaga seotud töötajad, kellel on täna Belgia partnerkooli Broederschool Biotechnische en sport juures õpirände esimene päev.
4-päevase programmi eesmärk on õppida sealsete spetsialistide käe all, mille poolest erineb sporthobuste söötmine ja hooldamine, hobuse igapäevase pidamise korraldamine Eestis levinud praktikast; kuidas sporthobuste tall toimib, sh hobuste väljaõpe ja sportlaste treening.
Rakendispordi valdkonnas soovitakse õpirände raames omandada teadmisi ja praktiseerida hobuste sorirakendi kasutamist ja õpetamist; saada ideid, kuidas õpilastele lihtsamalt ja paindlikumalt rakendisporti seletada. Belgias on sporthobuste hooldamine tuntud oma kõrge taseme poolest.

Kevadpoolaastal toimuvad järgmised õpiränded:
Logistika ning inglise keele õpetajad õpetavad ühe nädala BBS II Stade kutsekoolis Saksamaal. Õpetajad annavad tunde logistika eriala õpilastele (inglise keele õpetaja viib läbi lõimitud tunnid).
Aprilli alguses toimub üldainete juhtõpetaja õpiränne Inglismaale, Dudley kolledžisse. 4-päevase programmi jooksul töövarjutab juhtõpetaja Dudley kolledži kvaliteedijuhti, kelle tööülesandeks on
muuhulgas tagada kõrge õpetamiskvaliteet ning koolitöötajate parem koostöö. Õpirände käigus õpitakse tundma konkreetseid meetodeid õpetajate motiveerimiseks, arenguprotsesside hindamiseks,
töötajate eneseanalüüsiks ja tagasisidestamiseks; juhtõpetaja näeb kolledžis vahetult, kuidas need meetodid toimivad ja kuidas neid läbi viiakse.

Sõiduautotehnikute eriala õpetajate õpirände käigus tutvutakse autoesinduste ja kooli vaheliste
koostöövormidega Türgis, mida edaspidi kodukoolis eriala arendamisel ja ettevõtetega läbirääkimisel arvestada. Õpirände käigus külastatakse Izmit kutsekeskkooli autotööstuse laboratooriumit; omandamaks uusi õppemeetodeid, osaletakse automehaanikute eriala tundides, käiakse visiidil nii Mercedes, Ford`i kui ka Toyota autoesindustesse, kus arutletakse, kuidas toimib kooli ja ettevõtete vaheline koostöö.

Jätkuvad ka koka eriala õpetajate õpiränded eri maade rahvusköökide tundmaõppimiseks. Ootus on õppida valmistama Ungari ja Küprose  rahvusköögile omaseid traditsioonilisi toite ning omandada oskust kasutada kohalikku toorainet ja maitseaineid. 4-päevase õpirände käigus praktiseeritakse toiduvalmistamist erinevate hotellide köökides.

Ehituse eriala õpetajad sõidavad oma erialaseid teadmisi täiendama Küprose ehitusfirma spetsialistide käe all. Ehitusobjektil tehakse praktilist tööd, õpitakse tundma erinevaid ehitusmaterjale, Küprosele omast arhitektuuri, regiooni spetsiifilisi lähenemisi ehitusviimistlusele ja kuidas on tagatud majade energiatõhusus.

Koolitöötajate õpirännete sihiks on erialade õpetamisel käsitleda rohkem rahvusvahelist mõõdet, et valmistada õpilasi ette nii riiklikule kui ka rahvusvahelisele tööturule astumiseks.
Õpirännete kaudu saadud teadmisi rakendatakse õppekavade uuendamiseks ning kaasajastamiseks.
Õpilased saavad teadmisi eri kultuuride töökorraldustest, eripäradest. Samuti on koolil prioriteediks parandada õppekvaliteeti hariduse ning töömaailma vahelise tihedama koostöö kaudu.
Koostöö tulemusel saab haridusasutus parema ülevaate ettevõtete reaalsetest vajadustest ja ootustest oma töötajatele ning selle foonil kaasajastada oma õppetegevust.

Projektijuhid

Merje Mölter
Reelika Hints

Hooaja avasid hobuhooldaja erialaga seotud töötajad, kellel on täna Belgia partnerkooli Broederschool Biotechnische en sport juures õpirände esimene päev.
4-päevase programmi eesmärk on õppida sealsete spetsialistide käe all, mille poolest erineb sporthobuste söötmine ja hooldamine, hobuse igapäevase pidamise korraldamine Eestis levinud praktikast; kuidas sporthobuste tall toimib, sh hobuste väljaõpe ja sportlaste treening.
Rakendispordi valdkonnas soovitakse õpirände raames omandada teadmisi ja praktiseerida hobuste sorirakendi kasutamist ja õpetamist; saada ideid, kuidas õpilastele lihtsamalt ja paindlikumalt rakendisporti seletada. Belgias on sporthobuste hooldamine tuntud oma kõrge taseme poolest.


Kevadpoolaastal toimuvad järgmised õpiränded:
Logistika ning inglise keele õpetajad õpetavad ühe nädala BBS II Stade kutsekoolis Saksamaal. Õpetajad annavad tunde logistika eriala õpilastele (inglise keele õpetaja viib läbi lõimitud tunnid).
Aprilli alguses toimub üldainete juhtõpetaja õpiränne Inglismaale, Dudley kolledžisse. 4-päevase programmi jooksul töövarjutab juhtõpetaja Dudley kolledži kvaliteedijuhti, kelle tööülesandeks on
muuhulgas tagada kõrge õpetamiskvaliteet ning koolitöötajate parem koostöö. Õpirände käigus õpitakse tundma konkreetseid meetodeid õpetajate motiveerimiseks, arenguprotsesside hindamiseks,
töötajate eneseanalüüsiks ja tagasisidestamiseks; juhtõpetaja näeb kolledžis vahetult, kuidas need meetodid toimivad ja kuidas neid läbi viiakse.

Sõiduautotehnikute eriala õpetajate õpirände käigus tutvutakse autoesinduste ja kooli vaheliste
koostöövormidega Türgis, mida edaspidi kodukoolis eriala arendamisel ja ettevõtetega läbirääkimisel arvestada. Õpirände käigus külastatakse Izmit kutsekeskkooli autotööstuse laboratooriumit; omandamaks uusi õppemeetodeid, osaletakse automehaanikute eriala tundides, käiakse visiidil nii Mercedes, Ford`i kui ka Toyota autoesindustesse, kus arutletakse, kuidas toimib kooli ja ettevõtete vaheline koostöö.

Jätkuvad ka koka eriala õpetajate õpiränded eri maade rahvusköökide tundmaõppimiseks. Ootus on õppida valmistama Ungari ja Küprose  rahvusköögile omaseid traditsioonilisi toite ning omandada oskust kasutada kohalikku toorainet ja maitseaineid. 4-päevase õpirände käigus praktiseeritakse toiduvalmistamist erinevate hotellide köökides.

Ehituse eriala õpetajad sõidavad oma erialaseid teadmisi täiendama Küprose ehitusfirma spetsialistide käe all. Ehitusobjektil tehakse praktilist tööd, õpitakse tundma erinevaid ehitusmaterjale, Küprosele omast arhitektuuri, regiooni spetsiifilisi lähenemisi ehitusviimistlusele ja kuidas on tagatud majade energiatõhusus.

Koolitöötajate õpirännete sihiks on erialade õpetamisel käsitleda rohkem rahvusvahelist mõõdet, et valmistada õpilasi ette nii riiklikule kui ka rahvusvahelisele tööturule astumiseks.
Õpirännete kaudu saadud teadmisi rakendatakse õppekavade uuendamiseks ning kaasajastamiseks.
Õpilased saavad teadmisi eri kultuuride töökorraldustest, eripäradest. Samuti on koolil prioriteediks parandada õppekvaliteeti hariduse ning töömaailma vahelise tihedama koostöö kaudu.
Koostöö tulemusel saab haridusasutus parema ülevaate ettevõtete reaalsetest vajadustest ja ootustest oma töötajatele ning selle foonil kaasajastada oma õppetegevust.

Projektijuhid

Merje Mölter
Reelika Hints