Oluline

NB! JKHK teave koolilõuna saamise kohta, seda õigust omavatele õpilastele 13. märts valev.valjaots@jkhk.ee


Info koolilõuna kohta!
JKHK teavitab, et oleme andnud meie koolis õppivate, koolilõuna õigust omavate, õppijate andmed õppuri rahvastikuregistri järgsesse omavalitsusse.
Palume koolilõuna soovist teavitada kohalikku omavalitsust.

Seoses eriolukorraga on kõik koolihooned suletud kuni ametliku teadaandeni

Seoses koroonaviirusega teatab JKHK õppijatele, et kõik koolihooned on suletud 16.maini. Jälgige edaspidist infot.

NB! Õppetöö toimub. Kooli kodulehel on tunniplaan ning selle järgi annavad õpetajad teile õppeülesandeid ja -materjale Tahvli kaudu. Kõik selgitused on ülesannete juures.

Kõik kooli töötajad täidavad oma tööülesandeid, see tähendab, et neil on kohustus teid õpetada ja aidata. Kui sul on probleeme ülesannete leidmisega Tahvlis, pöördu grupijuhataja poole.

Kooliõde nõustab tervisemurede vajaduse korral õpilasi ja nende vanemaid kella 09:00 - 19:00 tel. 5190 1112
Üleriigiline arsti nõustamistelefon 1220

Kui sa oled praegu praktikal, siis kokkuleppel praktikaettevõttega võid praktikat jätkata. Kui praktika peaks pooleli jääma, tuleb see hiljem järele teha.

Info koolilõuna kohta!
JKHK teavitab, et oleme andnud meie koolis õppivate, koolilõuna õigust omavate, õppijate andmed õppuri rahvastikuregistri järgsesse omavalitsusse.
Palume koolilõuna soovist teavitada kohalikku omavalitsust.

Seoses eriolukorraga on kõik koolihooned suletud kuni ametliku teadaandeni

Seoses koroonaviirusega teatab JKHK õppijatele, et kõik koolihooned on suletud 16.maini. Jälgige edaspidist infot.

NB! Õppetöö toimub. Kooli kodulehel on tunniplaan ning selle järgi annavad õpetajad teile õppeülesandeid ja -materjale Tahvli kaudu. Kõik selgitused on ülesannete juures.

Kõik kooli töötajad täidavad oma tööülesandeid, see tähendab, et neil on kohustus teid õpetada ja aidata. Kui sul on probleeme ülesannete leidmisega Tahvlis, pöördu grupijuhataja poole.

Kooliõde nõustab tervisemurede vajaduse korral õpilasi ja nende vanemaid kella 09:00 - 19:00 tel. 5190 1112
Üleriigiline arsti nõustamistelefon 1220

Kui sa oled praegu praktikal, siis kokkuleppel praktikaettevõttega võid praktikat jätkata. Kui praktika peaks pooleli jääma, tuleb see hiljem järele teha.