Digitaalne ostsilloskoop

Digitaalses ostsilloskoobis muundatakse analoog sisendsignaal analoog-digitaal muundi 1 abil numbriliseks andmevooks mis omakorda salvestatakse mällu 2. Hiljem või ka samalajal andmete salvestamisega mällu kuvatakse andmed kuvaril 3. Sünkroniseerimislülitus 4 on vajalik stabiilse kujutise saamiseks kiirete perioodiliste signaalide uurimisel ja vajaliku signaalilõigu leidmiseks ühekordse laotuse režiimis. Kõigi eeltoodud plokkide tööd juhib mikroprotsessor 5.

 

Osadel digitaalsetel ostsilloskoopidel kasutatakse kuvari asemel personaalarvutit. Selliseid seadmeid nimetatakse PC ostsilloskoopideks. Samuti võivad PC osilloskoopidel puududa plokid 2,4,5. Sellisel juhul kasutatakse vastavate operatsioonide sooritamiseks (arvutis) tarkvaralisi lahendusi.

Digitaalne ostsilloskoop võimaldab uurida aeglaseid- ja mitteperioodilisi signaale (kuna signaal salvestatakse mällu) kui ka kiireid perioodilisi signaale.