Private label

Üks eripära sortimendi kujundamisel on kaupluse omatoodete ehk private labelite kasutamine sortimendis. Private label on kaupluse tellimisel valmistatud kaup, mis kannab tootja nime asemel kaupluse (kaubandusketi) nime ning märget „valmistatud (kaupluse nimi) tellimusel". Igal private labelil on ka kindel koondnimetus, mille alla on paigutatud erinevaid tooteid. Näiteks private labelite „Selver" (Selver) ja „Säästu" (ETK) märgiga müüakse nii toidu- kui ka tööstuskaupu, Rimil on aga palju erinevaid private labeleid ja need on kehtestatud enamasti kaubagruppide kaupa, näiteks „Alpenrose" - piimatoodete private label jpt. Sellised tooted on peamiselt alati madalama hinnaga, kuid mitte madalama kvaliteediga. Madalam hind saavutatakse väiksema juurdehindluse abil, see aga on omakorda võimalik väiksemate turunduskulude ning suurte ostu- ja tellimusmahtude tõttu (mastaabiefekt). Selveri juhi A. Heinveri väitel on private labelite tootmine ka tootjatele kasulik, kuna garanteerib neile suurte mahtude tõttu pikaajalise tellimuse ning tootja on kogu tellimusperioodi jooksul vaba tootearenduskuludest, mis omakorda võimaldab ka tootjal private label odavamalt ettevõttest välja müüa. Private labelite lepingute sõlmimisel lepitakse alati kokku sisseostuhind kaupluse jaoks ja see peab koos kaupluse juurdehindlusega andma teistest alternatiivsetest toodetest soodsama väljamüügihinna.

Loe kaubanduse juhtivtöötajate arvamusi private labelite kasutamisest: