Lamba- ja kitsekasvataja

Põllumajandustöötaja - Lamba- ja kitsekasvataja

Õppeliik: neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (EKR tase 4)

Õppekavarühm: Põllumajandus

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine õpe (paindlik)

Nõuded õpingute alustamiseks: vähemalt põhiharidus

Õppeaeg: 1 aasta

Sessioonide ajad:
12.09-15.09; 03.10-06.10; 24.10-27.10; 14.11-17.11; 12.12-15.12;

16.01-19.01.2018; 30.01-02.02; 13.02- 16.02; 06.03- 09.03;

20.03-23.03; 10.04-13.04;08.05-11.05; 29.05-01.06

 

Omandatavad erialamoodulid:
·     põllumajandusmasinatega töötamine
·     juhtimine ja majandamine
·     lammaste/kitsede hooldamine
·     lammaste/kitsede söötmine
·     lammaste/kitsede tervishoid
·     lammaste/kitsede taastootmine

Õpingute lõppedes on võimalus sooritada põllumajandustöötaja, tase 4 kutsekvalifikatsioonieksam 

Praktika:
·         30 EKAP

Võimalused tööturul
·         põllumajandusettevõtted

Põllumajandustöötaja, tase 4 lamba- ja kitsekasvataja, põhilisteks tööülesanneteks on loomade heaolu ja tervisliku seisundi jälgimine, nende hooldamine ja söötmine, osalemine taastootmisega seotud töödel.

Õppetöö toimub paindliku õppe vormis nelja (4) päevaste tsüklitena (üldjuhul teisipäevast reedeni), ühel kuni kahel korral kuus ning sessioonide vahelisel ajal iseseisvalt ennast täiendades.

Praktiline õpe sooritatakse kooli õppemajandis. Praktika sooritatakse põllumajandusettevõtetes. Võimalik on taotleda varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist moodulite läbimisel -  VÕTA.

Õppetöö on õppijale tasuta!

Edasiõppimise võimalused:
Põllumajandustootja, tase 5 erialal Järvamaa Kutsehariduskeskuses

Maaülikooli põllumajanduserialad

Õppetöö toimub Särevere õppekohas Põllumajandustöötaja, tase 4 lamba- ja/või kitsekasvataja õppekava kohaselt.

Õppekava aluseks on Põllumajanduserialade riiklik õppekava, vastu võetud 25.07.2014 määrus nr 68

Kontakt:
Aive Kupp
juhtõpetaja
aive.kupp@jkhk.ee