Lapsevanemale

NB! Oluline muudatus!
Üleminek siseveebist ÕIS2-te
15.märtsil asendub senine elektrooniline õppeinfosüsteem Siseveeb uue ­­­õppeinfosüsteemiga ÕIS2, mis asub veebiaadressil www.tahvel.edu.ee.

Senine kodulehel peamenüül olev kiri Siseveeb asendub kirjaga  ÕIS2.
Uude õppeinfosüsteemi saavad senised kasutajad siseneda ID-kaardi ja mobiil-IDga.
Õpilastel ja õpetajatel on võimalik ÕIS2-te sisse logida ka kasutajatunnuse ja parooliga, mille kohta anname täpsemad juhised vahetult enne ÕIS2 käivitumist.

12-.14.märtsil toimub andmete ülekandmine siseveebist ÕIS2-te.
Ülekandmise ajal saab siseveebi vaadata, kuid 12.-14. märtsi tunnid kantakse juba ÕIS2-te, mida saab teha alates 15. märtsist, kui ÕIS2 kasutajatele avatakse.
 

Alates 2015/2016 õppeaastast kasutatakse õppeinfosüsteemi Siseveeb. 
See võimaldab nii õpilasel kui ka tema vanematel olla pidevalt kursis toimunud tundide, puudumiste, hinnete ja märkustega.

Selleks, et näha oma lapse kohta infot on vajalik esitada taotlus, mille leiab lingilt: https://siseveeb.ee/jkhk/

Iga lapsevanem näeb ainult oma lapsega seonduvat infot.
Kui ühest perest õpib koolis mitu last, siis on vajalik iga lapse hinnete vaatamiseks täita eraldi liitumisankeet.

NB! Kui laps on täisealine (18a. ja vanem), siis infosüsteemi kasutamiseks ja andmete nägemiseks peab õppija tegema lihtkirjaliku avalduse lubamaks teisel isikul vaadata enda kohta käivaid andmeid.

Siseveebi andministraator Signe Valdma
signe.valdma@jkhk.ee