Õppijale

NB! Järvamaa Kutsehariduskeskus kasutab õppeinfosüsteemi ÕIS2 (Tahvel) www.tahvel.edu.ee.

See võimaldab õpilasel olla pidevalt kursis õppetööd puudutava infoga (õppeülesanded, hinded, puudumised, märkused jne). Tunniplaan avalikustatakse kooli kodulehel menüüs „tunniplaan“.

ÕIS2 saavad õpilased sisse logida ID-kaardiga (vajalik ID-kaardi lugeja, PIN-koodid ning et arvutis oleks olemas ID-kaardi kasutamise tarkvara) või mobiil-ID-ga.

Kasutajatunnuse ja parooliga sisenemiseks tuleb eelnevalt luua ja aktiveerida õpilase kooli arvutivõrgu kasutajakonto. Seejärel on võimalik ÕIS2-te logida sama kasutajatunnuse ja parooliga, mis kehtivad kooli arvutivõrku sisselogimisel. Kontod luuakse kõigile uutele õpilastele õppeaasta alguses paari esimese õppenädala jooksul kooli IT-töötaja poolt.

Kui ID-kaardi kasutamise võimalus puudub, siis saab sisse logida ka kasutajatunnuse ja parooliga.
 
Kasutajatunnuse ja parooliga sisenemiseks tuleb eelnevalt luua ja aktiveerida õpilase kooli arvutivõrgu kasutajakonto. Seejärel on võimalik ÕIS2-te logida sama kasutajatunnuse ja parooliga, mis kehtivad kooli arvutivõrku sisselogimisel. Kontod luuakse kõigile uutele õpilastele õppeaasta alguses paari esimese õppenädala jooksul kooli IT-töötaja poolt.

 

Õppekorralduseeskiri  on Järvamaa Kutsehariduskeskuse  õppetööd ja õppetegevuse alaseid suhteid reguleeriv põhidokument.
Siin saad lugeda ja tutvuda Järvamaa Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskirjaga.

NB!  Dokumendi vaatamiseks on vajalik Acrobat reader, mille saate vajadusel  laadida Adobe kodulehelt.