Õppetoetused

NB! Taotluste esitamise tähtajad: 15.september ja 15.veebruar

Õppetoetust saavad õpilased pingeridade alusel õppevõlgnevuste puudumise korral vastavalt esitatud avaldustele. Õppetoetuse summaks on 60 eurot kuus.

Esimese kursuse õppijad saavad õppetoetust alates teisest poolaastast st septembris õppima asunud veebruarist.

Eritoetus määratakse õpilaste taotluste alusel. Toetuse määramise otsustab koolis moodustatud õppetoetuste komisjon, kes koostab eritoetuse saamiseks taotluse esitanud õpilaste kohta pingerea vastavalt esitatud andmetele.

Siit leiad vajalikud dokumendid õppetoetuse ja eritoetuse taotlemiseks.
Taotlus õppetoetuse saamiseks
Taotlus eritoetuse saamiseks


Lehekülge toimetab:
Kontakt: Riina Muuga, tugitalituse juhataja
E-post: riina[dot]muuga[at]jkhk[dot]ee