Riigieksamid

Hea riigieksamite tegija Järvamaa KHKs! 

 

1) Eesti keel (kirjalik) - 16.aprill 2018

Eksam toimub Paide Ühisgümnaasiumis (Kooli 1, Paide) 

Koolimajja sisenedes pöörduda administraatori poole, kes juhatab teid edasi.

Eksami algus kell 10.00.

 

2) Inglise keel (kirjalik) - 04.mai 2018

Eksam toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppekohas (Tallinna 46, Paide) ruumis B-303/304

Majja sisenedes on infoviidad 3.korrusele. Vajadusel saab juhatust küsida valvelauast.

Eksami algus kell 10.00

 

3) Inglise keel (suuline) - 08.mai 2018

Eksam toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppekohas (Tallinna 46, Paide) ruumis B-303/304

Majja sisenedes on infoviidad 3.korrusele. Vajadusel saab juhatust küsida valvelauast.

Eksami algus kell 09.00 (täpne aeg määratakse 4.mail inglise keele kirjalikul eksamil)

 

4) Matemaatika (kirjalik) - 25.mai 2018

Eksam toimub Paide Ühisgümnaasiumis (Kooli 1, Paide)

Koolimajja sisenedes pöörduda administraatori poole, kes juhatab teid edasi. 

Eksami algus kell 10.00 

 

Meelespea

·         Ekasmi toimumise päeval olla kohal vähemalt 30 minutit enne eksami algust

·         Eksamile minnes tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass, autojuhiluba või ID-kaart). Selleta eksamit sooritada ei saa.

·         Eksamiruumi võib kaasa võtta vajalikud ravimid ja kohase joogi-söögi, mille tarbimine ei sega teisi – ei lõhna tugevalt ega tekita müra (nt lubatud väike šokolaad, puhastatud puuviljalõigud jms, kui keelatud hamburger, krõpsud jms). Muid isiklikke esemeid eksamil kaasas olla ei tohi.

·         Matemaatika eksamile võib kaasa võtta ka joonlaua ja taskuarvuti (mis ei ole programmeeritav ja ei sisalda teksti)

·         Nii töö mustandit kui ka puhtandit on lubatud kirjutada ainult musta või sinise tindi- või pastapliiatsiga. Harilikku pliiatsit või muuvärvilisi tinte kasutada ei tohi, ka pole lubatud pliiatsiga kirjutatud teksti tindiga üle kirjutada. Nii esitatud vastused loetakse veaks. Harilikku pliiatsit võib kasutada jooniste tegemiseks matemaatika eksamil. Eksamile on soovitav kaasa võtta rohkem kui üks kirjutusvahend – juhuks, kui esimene tühjaks saab.

·         Kui kirjutades läheb midagi valesti, siis tuleb maha tõmmata terve sõna, sümbol või number ja kirjutada uuesti. Korrektuurivahendeid kasutada ei ole lubatud.

·         Kirjutada tuleb selge käekirjaga, sest loetamatud kohad arvestatakse veaks.

·         Eksamiruumi pääseb nimekirja alusel juba enne ametliku eksamiaja algust.

·         Eksami ajal eksamiruumist välja minna ei tohi. Erandkorras saab väljuda vaid vältimatu vajaduse korral ning ainult koos saatjaga eksamikomisjonist. Ruumist väljumisel tuleb pooleli olev eksamitöö anda komisjonile, kes märgib sellele äraoleku aja.

·         Kui eksamitöö on lõpetatud, tuleb kirjutada nii eksamitööle kui ja vastuselehele oma eksamitöö kood. Koodi ütleb eksamikomisjon. Seejärel tuleb töö üle anda eksamikomisjonile ja kirjutada allkiri eksamitöö üleandmise lehele. Pärast seda võib eksamiruumist lahkuda.

 

Riigieksamite kohta leiad täiendavat infot SA Innove kodulehelt https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/

 

Küsimuste korral palun pöörduda koolipoolse riigieksamite koordinaatori poole: Reelika Lippur (reelika[dot]lippur[at]jkhk[dot]ee , tel. 5194 5300)

 

Edu eksamil!