Erasmus+ 2018

Erasmus+ projektitaotluse küsimused personalile
Allalaaditav fail .doc formaadis SIIN

Need küsimused on sulle, kui

*        Sa tead, mida vajad, et parendada oma töö kvaliteeti;
*        Sa soovid parendada oma töö kvaliteeti (stažeerida) ja tead, kus seda kõike juba tehakse nii, nagu soovid, et Sa oskaks;
*        Sa soovid anda mingit osa koolitusest välisriigis? 

Mõtle oma stažeerimise vajadusele või töökorraldusega seotud probleemile ja püüa vastata järgnevatele küsimustele:

  • Mis oleks Sinu projekti eesmärk? Miks oleks Sinu projekti elluviimine oluline (nii Sinule/osalejatele kui ka koolile)?
  • Missuguseid teemasid ja probleeme sooviksid antud projektiga käsitleda ja lahendada?
  • Palun kirjelda põhilisi kavandatavaid tegevusi, mis vastaksid reaalsele vajadusele ja projekti eesmärgile.
  • Milline oleks õpirände oodatav mõju Sinule (ka teistele osalejatele, kui esitate sooviavalduse koos), Sinu tööle, osalevatele organisatsioonidele (JKHK-le ja projektipartnerile) ja teistele osapooltele (õpilastele, kohalikule ühiskonnale)?
     
  • Milliseid osaleja(te) pädevusi (teadmisi, oskusi ja suhtumisi, käitumisviise) projekti käigus omandatakse ja/või arendatakse ning kus ja kuidas neid kasutatakse?

  • Milline on projekti soovitav mõju kohalikul, regionaalsel, riiklikul, euroopa ja/või rahvusvahelisel tasandil? (eriti oluline on kohalik ja regionaalne!)

  • Milliseid tegevusi kavandate ellu viia projekti tulemuste levitamiseks väljaspool oma organisatsiooni ja projekti partnerlust? Millised on levitamise sihtrühmad?

  • Kuidas kavatsete hinnata, kas ja mil määral teie projekt on jõudnud seatud eesmärkide ja tulemusteni? (Seatud eesmärgid peavad olema mõõdetavad ja monitooritavad)

Kui nendele küsimustele oskad vastata, st oma vajadust seletada, põhjendada ja seostada igapäevatööga, siis tule minu jutule (ruum A-205 Paide õppehoones)! 

Erasmus+ seiklus ootab Sind!

Merje Mölter
Järvamaa Kutsehariduskeskus

projektijuht