Tasuta kursused 2018 jaanuar-detsember

 Koolitustele saab registreeruda SIIN

Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Tasuta kursustele on eelkõige oodatud madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga õppijad, erialase hariduseta või keskharidusega täiskasvanud, samuti aegunud oskustega tööealine elanikkond 50+.

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud).

Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

Täiendkoolitusele registreerudes palun tutvuge  õppetöökorraldusega Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiendusõppes!

 

Koolitustele saab registreeruda SIIN

Tasuta kursused jaanuar-detsember 2018:

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus. Teiega võetakse umbes poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Kursuste toimumise kuupäevad on täpsustamisel.

Arvutikasutus

UUS!  AutoCad baaskursus (40 t) LÕPPENUD
 
Väikeettevõtte kodulehe loomine ja haldamine (45 t) 2.nov, 9.nov, 16.nov, 22.nov, 30.nov, 7.dets ja 14.dets
 
Kaasaegsed digilahendused ettevõtte kontoritöös (30 t) 12.nov, 19.nov, 26.nov, 27.nov (edaspidised kuupäevad edastame ainult kursusele registreerunutele)
 
UUS!  Tabelarvutuse kasutamise põhikursus tervishoiu- ja hoolekande valdkonna töötajatele (40 t) LÕPPENUD
 

Ehitus ja tsiviilrajatised

Praktiline loodusehituse tehnikate kasutamise koolitus (60 t) LÕPPENUD

Töödeldud palgist hoone ehitamine  (60 t) 24.nov, 25.nov, 1.dets, 2.dets, 8.dets ja 9.dets

UUS!  Rullmaterjalide seintele paigaldamise koolitus (30 t) 24.nov, 25.nov ja 1.dets

UUS!  PVC-põrandakatete paigaldamise koolitus (20 t) 6.-7.dets

Kaldkatuste katete (profiilpleki) paigaldamine (40 t) LÕPPENUD

Väljaõpe 3. taseme korstnapühkija tööks (60 t) LÕPPENUD

Praktika töökeskkonnas toimub 180 tundi vähemalt tase 4 korstnapühkija juhendamisel. Koolitusele pääsemise nõudeks on tõendatud ettevõttepraktika koha olemasolu. Aluseks on kokkuleppetaotlus ja selle leiad  siit. Täidetud taotlus tuleb saata aadressil  ivar[dot]kohjus[at]jkhk[dot]ee

Praktilised pottsepatööd algajatele (80 t) LÕPPENUD

Fassaadide soojustamine ja katmine tsementkiudplaatidega - hoonete energiasäästu tagamine (50 t) LÕPPENUD

Plaatimistööd siseruumides (60 t) LÕPPENUD

UUS!  Korstnapühkija täienduskoolitus tase 4 kutse taastõendamiseks (24 t) LÕPPENUD

UUS!   Korstnapühkija täienduskoolitus 4. taseme kutseeksamiks (60 t) LÕPPENUD

Dekoratiivviimistlemine - maalri täienduskoolitus (60 t) LÕPPENUD

Puidust välisterrasside ja -piirete ehitamine (60 t) LÕPPENUD

Elektrienergia ja energeetika

Elektrimootori staatori mähkimise koolitus  (20 t) LÕPPENUD
 
Jaotusvõrgu 4. taseme elektriku täienduskoolitus elektriliinidel  pingealuste (kuni 20 Kv) tööde teostamisõiguse saamiseks  (32 t) LÕPPENUD
 

Elektroonika ja automaatika

Sildkraanade elektroonikakoostude (juhtkilpide) koostamine  (20 t) LÕPPENUD

Materjalitöötlus (puu, paber, plast, klaas)

Puitliidete valmistamise koolitus (40 t) LÕPPENUD

Hulgi- ja jaekaubandus

UUS!  Kliendi nõustamine müügiprotsessis (24 t) LÕPPENUD

Isikuareng

Praktiline teenindusalane suhtlemine inglise keeles (60 t) LÕPPENUD

UUS!  Ametialane inglise keel tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele kliendiga suhtlemiseks (30 t) LÕPPENUD

UUS!  Müügi - ja teenindusalane vene keel (60 t) 9.oktoober (edaspidised kuupäevad kokkuleppel grupiga)

Juhtimine ja haldus

UUS!  Ettevõtluse alused koos äriplaani koostamisega (60 t) LÕPPENUD

Koduteenindus

Puhastusteenindaja põhitõed ja hoolduskoristus (30 t) 1.dets (edaspidised kuupäevad kokkuleppel grupiga)

Praktilised eripuhastustööd  (40 t) LÕPPENUD

Majandusarvestus ja maksundus

ikeettevõtja praktiline koolitus raamatupidamise programmis Merit Aktiva ja Merit Palk (32 t) LÕPPENUD

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine väikeettevõtlusega alustajale ja väikeettevõtjale (80 t) LÕPPENUD

UUS!  Raamatupidamise algkursus, töötamine raamatupidamise programmis (80 t) LÕPPENUD

Kokandus

UUS!  Hoidiste valmistamise praktiline täienduskoolitus (40 t) LÕPPENUD

UUS!  Vahemeremaade rahvustoidud – praktiline täienduskoolitus toitlustajale (40 t) 9.okt

UUS!  Külmade suupistete valmistamine – praktiline täienduskoolitus toitlustajale (20 t) LÕPPENUD

Tervislikud aedviljatoidud – praktiline täienduskoolitus toitlustajale (20 t) LÕPPENUD

Dessertide valmistamine - täienduskoolitus toitlustajale (20 t) LÕPPENUD

Catering-teeninduse korraldamine (60 t) LÕPPENUD

Eritoitlustus ja tervislik toitumine (40 t) LÕPPENUD

Majutamine ja toitlustamine

Eritüüpi laudade katmise ja teenindamise koolitus (24 t) LÕPPENUD

Mehaanika ja metallitöö 

UUS!  Keevituse algõpe (80 t) LÕPPENUD

Arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaator-seadistaja täienduskoolitus (60 t) LÕPPENUD

Masina- ja metallitöölise baaskursus (30 t) LÕPPENUD

Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika

Mootorsõiduki kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus (20 t) LÕPPENUD 

Autoelektri põhitõed ja sõiduauto ülddiagnostika (80 t) LÕPPENUD

Põllundus ja loomakasvatus

Hobuvarustuse kavandamine, valmistamine ja parandamine  (60 t) LÕPPENUD

UUS!  Hobuste massaaž ja füsioteraapia alused (40 t) LÕPPENUD

Lambakasvatuse põhitõed (54 t) LÕPPENUD

Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus kodulindude osas (20 t) LÕPPENUD

Ratsastuse alused (80 t) 27.okt, 28.okt, 3.nov, 4.nov, 24.nov, 25.nov, 1.dets ja 2.dets

Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus jäneseliste osas (20 t) LÕPPENUD

Bioturvalisus farmides ja enimlevinud haigused kodulindudel (30 t) LÕPPENUD

Väiksemate koduloomade (küülik, lammas) nahkade parkimine koduste vahenditega (30 t) LÕPPENUD

Vutikasvatuse põhitõed (40 t) LÕPPENUD

Kodulindude pidamine ja söötmine väikemajapidamises (56 t) LÕPPENUD

UUS!  Koerte massaaž ja füsioteraapia alused (40 t) LÕPPENUD

Metsamasinate ja muude mootorsõidukite juhtide õpe

Masinautomaatika teedeehituses 2D ja 3D süsteem  (20 t) 10.-11.dets

Karjäärimasinate (ekskavaatori) juhi koolitus (28 t) LÕPPENUD

Sotsiaaltöö ja nõustamine

UUS!  Hooldustöötaja täienduskoolitus abivajaja taaselustamisest (20 t) LÕPPENUD

UUS!  Klienditeenindus ja suhtlemine tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (24 t)

UUS!  Hooldustöötaja täienduskoolitus - patsiendi keskkonna puhastamine ja hooldustoimingud (24 t) LÕPPENUD

Tegevusjuhendajate koolitus (260 t) 7.märts

Tegevusjuhendajate koolitus (260 t) 14.märts

UUS!  Tugiisiku baaskoolitus (144 t) 7.sept

Täienduskoolitus tööks sügava liitpuudega isikutega (40 t) LÕPPENUD
 

Täienduskoolitus tööks suurema ohtlikkusastmega isikutega (60 t) 29.nov, 30.nov, 4.dets, 5.dets, 6.dets ja 7.dets

Ergonoomilised töövõtted ja abivahendid hooldustöös (20 t) LÕPPENUD

Dementsussündroomiga klient ja tema abistamine (40 t) LÕPPENUD

 

 

 

Koolitustele saab registreeruda SIIN

 

Toimunud tasuta kursused:

Tasuta kursused 2017. aasta jaanuar-detsember

Tasuta kursused 2016. aasta august-detsember

Tasuta kursused 2016.aasta märts-juuli

Tasuta kursused 2015.aasta märts-juuni

Tasuta kursused 2014.aasta oktoober-detsember

Tasuta kursused 2014. aasta jaanuar-juuli

Tasuta kursused 2013.aasta jaanuar-juuni

Tasuta kursused 2012. aasta september-detsember

Tasuta kursused 2012. aasta mai-juuli

Tasuta kursused 2011. aasta august- detsember

Tasuta kursused 2011. aasta jaanuar-juuni

Tasuta kursused 2010. aasta juuli-detsember

Tasuta kursused 2010. aasta jaanuar-mai

Tasuta kursused 2009. aasta september-detsember

Tasuta kursused 2009. aasta jaanuar - mai

Tasuta kursused 2008. aasta september - november


Lehekülge toimetab:
Kontakt: Gärt Oselin, koolitusjuht
E-post: gart[dot]oselin[at]jkhk[dot]ee,  tel. 515 5611