Tasuta kursused 2018 jaanuar-detsember

 Koolitustele saab registreeruda SIIN

Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Tasuta kursustele on eelkõige oodatud madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga õppijad, erialase hariduseta või keskharidusega täiskasvanud, samuti aegunud oskustega tööealine elanikkond 50+.

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud).

Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

Täiendkoolitusele registreerudes palun tutvuge  õppetöökorraldusega Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiendusõppes!

 

Koolitustele saab registreeruda SIIN

Tasuta kursused jaanuar-detsember 2018:

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus. Teiega võetakse umbes poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Kursuste toimumise kuupäevad on täpsustamisel.

Arvutikasutus

UUS! AutoCad baaskursus (40 t) oktoobris
 
Kaasaegsed digilahendused ettevõtte kontoritöös (30 t) oktoobris
 
Väikeettevõtte kodulehe loomine ja haldamine (45 t) 2.nov, 9.nov, 16.nov, 22.nov, 30.nov, 7.dets ja 14.dets
 
UUS! Tabelarvutuse kasutamise põhikursus tervishoiu- ja hoolekande valdkonna töötajatele (40 t) novembris
 

Ehitus ja tsiviilrajatised

Väljaõpe 3. taseme korstnapühkija tööks (60 t) 2.-4.aprill, 6.aprill, seejärel praktika töökeskkonnas ja koolituse viimased õppepäevad on 17.sept ja 18.sept

Praktika töökeskkonnas toimub 180 tundi vähemalt tase 4 korstnapühkija juhendamisel. Koolitusele pääsemise nõudeks on tõendatud ettevõttepraktika koha olemasolu. Aluseks on kokkuleppetaotlus ja selle leiad siit. Täidetud taotlus tuleb saata aadressil  ivar.kohjus@jkhk.ee

Praktilised pottsepatööd algajatele (80 t) TÄITUNUD

Fassaadide soojustamine ja katmine tsementkiudplaatidega - hoonete energiasäästu tagamine (50 t) 8.sept, 9.sept, 15.sept, 16.sept ja 22.sept

Plaatimistööd siseruumides (60 t) 8.sept, 9.sept, 15.sept, 16.sept, 22.sept ja 23.sept

UUS! Korstnapühkija täienduskoolitus tase 4 kutse taastõendamiseks (24 t) 24.-26.sept

UUS! Korstnapühkija täienduskoolitus 4. taseme kutseeksamiks (60 t) 1.okt, 2.okt, 3.okt, 8.okt

Praktiline loodusehituse tehnikate kasutamise koolitus (60 t) 3.nov, 4.nov, 10.nov, 11.nov, 17.nov ja 18.nov

Töödeldud palgist hoone ehitamine  (60 t) 24.nov, 25.nov, 1.dets, 2.dets, 8.dets ja 9.dets

UUS! PVC-põrandakatete paigaldamise koolitus (20 t)

UUS! Rullmaterjalide seintele paigaldamise koolitus (30 t)

Kaldkatuste katete (profiilpleki) paigaldamine (40 t)

Dekoratiivviimistlemine - maalri täienduskoolitus (60 t) LÕPPENUD

Puidust välisterrasside ja -piirete ehitamine (60 t) LÕPPENUD

Elektrienergia ja energeetika

Elektrimootori staatori mähkimise koolitus  (20 t)
 
Jaotusvõrgu 4. taseme elektriku täienduskoolitus elektriliinidel  pingealuste (kuni 20 Kv) tööde teostamisõiguse saamiseks  (32 t)
 

Elektroonika ja automaatika

Sildkraanade elektroonikakoostude (juhtkilpide) koostamine  (20 t)

Materjalitöötlus (puu, paber, plast, klaas)

Puitliidete valmistamise koolitus (40 t) 10.nov, 11.nov, 17.nov ja 18.nov

Hulgi- ja jaekaubandus

UUS! Kliendi nõustamine müügiprotsessis (24 t)

Isikuareng

Praktiline teenindusalane suhtlemine inglise keeles (60 t) 17.september (edaspidised kuupäevad kokkuleppel grupiga)

UUS! Ametialane inglise keel tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele kliendiga suhtlemiseks (30 t) septembris

UUS! Müügi - ja teenindusalane vene keel (60 t) 9.oktoober ((edaspidised kuupäevad kokkuleppel grupiga)

Juhtimine ja haldus

UUS! Ettevõtluse alused koos äriplaani koostamisega (60 t) 21.aug, 23.aug, 27.aug, 30.aug, 3.sept, 5.sept, 11.sept, 13.sept, 18.sept, 20.sept

Koduteenindus

Puhastusteenindaja põhitõed ja hoolduskoristus (30 t) 12.okt, 13.okt, 19.okt, 26.okt ja 27.okt

Praktilised eripuhastustööd  (40 t) LÕPPENUD

Majandusarvestus ja maksundus

UUS! Raamatupidamise algkursus, töötamine raamatupidamise programmis (80 t) 23.august (edaspidised kuupäevad kokkuleppel grupiga)

Väikeettevõtja praktiline koolitus raamatupidamise programmis Merit Aktiva ja Merit Palk (32 t) oktoober

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine väikeettevõtlusega alustajale ja väikeettevõtjale (80 t) november

Kokandus

UUS! Hoidiste valmistamise praktiline täienduskoolitus (40 t)

UUS! Külmade suupistete valmistamine – praktiline täienduskoolitus toitlustajale (20 t)

UUS! Vahemeremaade rahvustoidud – praktiline täienduskoolitus toitlustajale (40 t)

Tervislikud aedviljatoidud – praktiline täienduskoolitus toitlustajale (20 t) septembris (kuupäevad täpsustamisel)

Dessertide valmistamine - täienduskoolitus toitlustajale (20 t) LÕPPENUD

Catering-teeninduse korraldamine (60 t) LÕPPENUD

Eritoitlustus ja tervislik toitumine (40 t) LÕPPENUD

Majutamine ja toitlustamine

Eritüüpi laudade katmise ja teenindamise koolitus (24 t) LÕPPENUD

Mehaanika ja metallitöö 

UUS! Keevituse algõpe (80 t) 13.okt, 14.okt, 20.okt, 21.okt, 27.okt, 28.okt, 3.nov, 4.nov, 10.nov ja 11.nov

Arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaator-seadistaja täienduskoolitus (60 t)

Masina- ja metallitöölise baaskursus (30 t)

Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika

Mootorsõiduki kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus (20 t) 22.sept ja 28.sept

Autoelektri põhitõed ja sõiduauto ülddiagnostika (80 t) LÕPPENUD

Põllundus ja loomakasvatus

Vutikasvatuse põhitõed (40 t) 13., 14., 18. ja 19. juuni

Ratsastuse alused (80 t) I grupp juunikuus

Kodulindude pidamine ja söötmine väikemajapidamises (56 t) 22.-24.aug ja 27.-29.aug

UUS! Koerte massaaž ja füsioteraapia alused (40 t) 27.-30.sept

Lambakasvatuse põhitõed (54 t) september-oktoober (3 korral-2 päeva)

UUS! Hobuste massaaž ja füsioteraapia alused (40 t) 18.-21.okt

Ratsastuse alused (80 t) II grupp okt-nov nädalavahetustel

Hobuvarustuse kavandamine, valmistamine ja parandamine  (60 t) oktoobris

Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus jäneseliste osas (20 t) oktoobris

Põllumajandusloomade tapatoimingute pädevustaseme koolitus kodulindude osas (20 t) oktoobris

Bioturvalisus farmides ja enimlevinud haigused kodulindudel (30 t) novembris

Väiksemate koduloomade (küülik, lammas) nahkade parkimine koduste vahenditega (30 t) LÕPPENUD

Metsamasinate ja muude mootorsõidukite juhtide õpe

Karjäärimasinate (ekskavaatori) juhi koolitus (28 t)

Masinautomaatika teedeehituses 2D ja 3D süsteem  (20 t) sügisel (kuupäevad täpsustamisel)

Sotsiaaltöö ja nõustamine

UUS! Hooldustöötaja täienduskoolitus abivajaja taaselustamisest (20 t)

UUS! Klienditeenindus ja suhtlemine tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (24 t)

UUS! Hooldustöötaja täienduskoolitus - patsiendi keskkonna puhastamine ja hooldustoimingud (24 t)

Dementsussündroomiga klient ja tema abistamine (40 t) 

Tegevusjuhendajate koolitus (260 t) 7.märts

Tegevusjuhendajate koolitus (260 t) 14.märts

UUS! Tugiisiku baaskoolitus (144 t) 7.sept

Täienduskoolitus tööks sügava liitpuudega isikutega (40 t) 24.sept, 25.sept, 10.okt, 11.okt ja 12.okt
 

Täienduskoolitus tööks suurema ohtlikkusastmega isikutega (60 t) 29.nov, 30.nov, 4.dets, 5.dets, 6.dets ja 7.dets

Ergonoomilised töövõtted ja abivahendid hooldustöös (20 t) LÕPPENUD

 

 

 

Koolitustele saab registreeruda SIIN

 

Toimunud tasuta kursused:

Tasuta kursused 2017. aasta jaanuar-detsember

Tasuta kursused 2016. aasta august-detsember

Tasuta kursused 2016.aasta märts-juuli

Tasuta kursused 2015.aasta märts-juuni

Tasuta kursused 2014.aasta oktoober-detsember

Tasuta kursused 2014. aasta jaanuar-juuli

Tasuta kursused 2013.aasta jaanuar-juuni

Tasuta kursused 2012. aasta september-detsember

Tasuta kursused 2012. aasta mai-juuli

Tasuta kursused 2011. aasta august- detsember

Tasuta kursused 2011. aasta jaanuar-juuni

Tasuta kursused 2010. aasta juuli-detsember

Tasuta kursused 2010. aasta jaanuar-mai

Tasuta kursused 2009. aasta september-detsember

Tasuta kursused 2009. aasta jaanuar - mai

Tasuta kursused 2008. aasta september - november


Lehekülge toimetab:
Kontakt: Gärt Oselin, koolitusjuht
E-post: gart.oselin@jkhk.ee,  tel. 515 5611