Paide õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: juhtõpetaja Laida Reitmann, laida.reitmann [at] jkhk.ee, tel. 514 6884
Esita avaldus www.sais.ee

Õppekavarühm: Majutamine ja toitlustamine

Oskused ja teadmised mida omandad:
·    Töö planeerimine ja korraldamine
·    Menüü koostamine
·    Kaupade haldamine
·    Toidutoorme eeltöötlemine
·    Toitude valmistamine
·    Teenindamine ja müügitöö
·    Kaastöötajate juhendamine
·    Toodete arendamine

Praktika:
·    I õppeaastal 5 nädalat
·    II õppeaastal 8 nädalat
·    III õppeaastal 7 nädalat

Õpingute lõppedes  kokk, tase 4 kutseeksam

Võimalused tööturul:
·    Kokk
·    Vanemkokk

Kokal on vajalikud kompetentsid iseseisvaks tööks.
Kokk käitleb toidutooret, kasutades mitmesuguseid külm- ja kuumtöötlemise võtteid ning valmistab ja serveerib toite juhendi järgi.
Koka töö eeldab majanduslikku mõtlemisviisi, sealhulgas oskust käidelda toidutooret ja toitu säästlikult. Täidab enesekontrolli tegevusi.
Töö iseloom eeldab oskust oma tööd iseseisvalt ja ratsionaalselt korraldada ning aega planeerida. Vajalik on tahe ja oskus töötada meeskonnas. Kokk valmistab toitu vastavalt klientide vajadustele ja soovile ning tegutseb ja käitub eetiliselt, esteetiliselt ning muul sotsiaalselt heaks kiidetud viisil.
Kokal on võimalik spetsialiseeruda restoranitööle või suurköögitööle.

Edasiõppimise võimalused: Erinevates koolides keskharidusjärgsel õppel.

Õppetöö toimub Paide õppekohas, Koka eriala rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava.

Language
Estonian
Field: 
Teenindus
Kontaktid: 
Contact title: 
Laida Reitmann
Phone number: 
+372 514 6884
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Neljanda taseme kutsekeskharidusõpe (EKR tase 4)Statsionaarne koolipõhine õpeOmandatud põhiharidus3 aastat
Saki järjekord: 
1