Vastuvõtt

Üldharidus (Täiskasvanute keskkool)


Dokumentide vastuvõtt 2021/2022. õppeaastaks


Üldkesk- ja 3. kooliastme üldpõhiharidust mittestatsionaarses õppevormis hakkab 1. septembrist 2021 pakkuma Järvamaa Kutsehariduskeskus.

Avaldusi saab esitada digitaalselt 31. augustini aadressidel:

põhikool – link sais.ee 
gümnaasium – link sais.ee 
gümnaasiumi riigieksamiteks ettevalmistus – link sais.ee

Järvamaa Kutsehariduskeskuse üldharidusõppe osakond pakub:
  - Põhiharidust 7.- 9. klass.
  - Keskharidust 10.-12. klass.
  - Osalist e-õpet (õppetöö laupäeviti).
Võimalust õppida üksikuid õppeaineid.
Ametikooli või gümnaasiumi lõpetanutele lisaks õppeaastat riigieksamite sooritamiseks.

P.S. Koolil on õigus avalduste esitajaid kutsuda vestlusele edasiste võimaluste ja vajaduste väljaselgitamiseks.

Küsimuste korral palun võtta ühendust:

Õppealajuhataja Triin Siiber

Tel 5560 6455
E-post triin.siiber@jkhk.ee

Üldkesk- ja 3. kooliastme üldpõhiharidust mittestatsionaarses õppevormis hakkab 1. septembrist 2021 pakkuma Järvamaa Kutsehariduskeskus.

Avaldusi saab esitada digitaalselt 31. augustini aadressidel:

põhikool – link sais.ee 
gümnaasium – link sais.ee 
gümnaasiumi riigieksamiteks ettevalmistus – link sais.ee


Järvamaa Kutsehariduskeskuse üldharidusõppe osakond pakub:
  - Põhiharidust 7.- 9. klass.
  - Keskharidust 10.-12. klass.
  - Osalist e-õpet (õppetöö laupäeviti).
Võimalust õppida üksikuid õppeaineid.
Ametikooli või gümnaasiumi lõpetanutele lisaks õppeaastat riigieksamite sooritamiseks.

P.S. Koolil on õigus avalduste esitajaid kutsuda vestlusele edasiste võimaluste ja vajaduste väljaselgitamiseks.

Küsimuste korral palun võtta ühendust:

Õppealajuhataja Triin Siiber

Tel 5560 6455
E-post triin.siiber@jkhk.ee