Vastuvõtt

Üldharidusõpe (Täiskasvanute keskkool)


Dokumentide vastuvõtt 2023/2024. õppeaastaks


Avaldusi saab esitada digitaalselt 31.augustini aadressidel:

Põhikool 7. klass - link sais.ee
Põhikool 8. klass - link sais.ee
Põhikool 9. klass - link sais.ee
Gümnaasium 10. klass - link sais.ee
Gümnaasium 11. klass - link sais.ee
Gümnaasium 12. klass - link sais.ee
Gümnaasiumi riigieksamiteks ettevalmistus - link sais.ee

Järvamaa Kutsehariduskeskuse gümnaasium pakub:
  - Põhiharidust 7.- 9. klass.
  - Keskharidust 10.-12. klass.
  - Osalist e-õpet (õppetöö laupäeviti).
  - Võimalust õppida üksikuid õppeaineid.
  - Ametikooli või gümnaasiumi lõpetanutele lisaks õppeaastat riigieksamite sooritamiseks.

P.S. Koolil on õigus avalduste esitajaid kutsuda vestlusele edasiste võimaluste ja vajaduste väljaselgitamiseks.

Lisainfo:

Triin Siiber
Juhtõpetaja

Tel 5560 6455
E-post triin.siiber@jkhk.ee

Avaldusi saab esitada digitaalselt 31.augustini aadressidel:

Põhikool 7. klass - link sais.ee
Põhikool 8. klass - link sais.ee
Põhikool 9. klass - link sais.ee
Gümnaasium 10. klass - link sais.ee
Gümnaasium 11. klass - link sais.ee
Gümnaasium 12. klass - link sais.ee
Gümnaasiumi riigieksamiteks ettevalmistus - link sais.ee


Järvamaa Kutsehariduskeskuse gümnaasium pakub:
  - Põhiharidust 7.- 9. klass.
  - Keskharidust 10.-12. klass.
  - Osalist e-õpet (õppetöö laupäeviti).
  - Võimalust õppida üksikuid õppeaineid.
  - Ametikooli või gümnaasiumi lõpetanutele lisaks õppeaastat riigieksamite sooritamiseks.

P.S. Koolil on õigus avalduste esitajaid kutsuda vestlusele edasiste võimaluste ja vajaduste väljaselgitamiseks.

Lisainfo:

Triin Siiber
Juhtõpetaja

Tel 5560 6455
E-post triin.siiber@jkhk.ee