Vastuvõtt

Üldharidusõpe (Täiskasvanute keskkool)


Dokumentide vastuvõtt 2023/2024. õppeaastaks


Avaldusi saab esitada digitaalselt 31.augustini aadressidel:

põhikool – link sais.ee 
gümnaasium – link sais.ee 
gümnaasiumi riigieksamiteks ettevalmistus – link sais.ee

Järvamaa Kutsehariduskeskuse gümnaasium pakub:
  - Põhiharidust 7.- 9. klass.
  - Keskharidust 10.-12. klass.
  - Osalist e-õpet (õppetöö laupäeviti).
Võimalust õppida üksikuid õppeaineid.
Ametikooli või gümnaasiumi lõpetanutele lisaks õppeaastat riigieksamite sooritamiseks.

P.S. Koolil on õigus avalduste esitajaid kutsuda vestlusele edasiste võimaluste ja vajaduste väljaselgitamiseks.

Lisainfo:

Triin Siiber
Juhtõpetaja

Tel 5560 6455
E-post triin.siiber@jkhk.ee

Avaldusi saab esitada digitaalselt 31.augustini aadressidel:

põhikool – link sais.ee 
gümnaasium – link sais.ee 
gümnaasiumi riigieksamiteks ettevalmistus – link sais.ee

Järvamaa Kutsehariduskeskuse gümnaasium pakub:
  - Põhiharidust 7.- 9. klass.
  - Keskharidust 10.-12. klass.
  - Osalist e-õpet (õppetöö laupäeviti).
Võimalust õppida üksikuid õppeaineid.
Ametikooli või gümnaasiumi lõpetanutele lisaks õppeaastat riigieksamite sooritamiseks.


P.S. Koolil on õigus avalduste esitajaid kutsuda vestlusele edasiste võimaluste ja vajaduste väljaselgitamiseks.

Lisainfo:

Triin Siiber
Juhtõpetaja

Tel 5560 6455
E-post triin.siiber@jkhk.ee