Vastuvõtt

Kutsekeskharidusõpe


Kutsekeskhariduslik õpe eeldab põhiharidust kuid õpinguid võivad alustada ka vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsid.
Lisaks kutsele omandad ka keskhariduse.