Koolielu

Toetused

Põhi- ja eritoetus

Sõidukulude hüvitamine 


Põhi- ja eritoetuse taotlemine toimub vastavalt õppekorralduseeskirjale (ÕKE). 

Sügissemestril on toetuste taotlemise tähtaeg 15.september ja kevadsemestril 15.veebruar. 

Avaldused tuleb esitada õppeinfosüsteemis Tahvel.  

     2021/2022 õppeaasta kuupäevad:

      sügissemester - toetuste taotlemine 30.august - 15.september 2021

      kevadsemester: 

             põhitoetus 8. - 15. veebruar 2022

             eritoetus 1. - 15. veebruar 2022 - vajalik lisada avaldusele juurde koheselt dokumendid. 

 

Sõidukulude hüvitamine toimub vastavalt ühistranspordiseaduses sätestatud tingimustel ja korras. 

Sõidukulude hüvitamise taotlused tuleb esitada paberkandjal või digiallkirjaga iga kuu 5ndaks kuupäevaks, koos originaalpiletitega, oma õppegruppide juhatajale. 

Sõidukulude hüvitamise taotlus (doc) (pdf). 

Põhi- ja eritoetuse taotlemine toimub vastavalt õppekorralduseeskirjale (ÕKE). 

Sügissemestril on toetuste taotlemise tähtaeg 15.september ja kevadsemestril 15.veebruar. 

Avaldused tuleb esitada õppeinfosüsteemis Tahvel.  

     2021/2022 õppeaasta kuupäevad:

      sügissemester - toetuste taotlemine 30.august - 15.september 2021

      kevadsemester: 

             põhitoetus 8. - 15. veebruar 2022

             eritoetus 1. - 15. veebruar 2022 - vajalik lisada avaldusele juurde koheselt dokumendid. 

 


Sõidukulude hüvitamine toimub vastavalt ühistranspordiseaduses sätestatud tingimustel ja korras. 

Sõidukulude hüvitamise taotlused tuleb esitada paberkandjal või digiallkirjaga iga kuu 5ndaks kuupäevaks, koos originaalpiletitega, oma õppegruppide juhatajale. 

Sõidukulude hüvitamise taotlus (doc) (pdf).