Vastuvõtt

Töökohapõhine õpe


Järvamaa Kutsehariduskeskuse töökohapõhise õppe erialad:
Biogaasijaama operaator
Veekäitlusoperaator
Klienditeenindaja kaubanduses
Laojuht
Kinnisvarahaldur

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem ja moodustab vähemalt 2/3 õppe mahust. Töökohapõhine õpe toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös.
 
Õpe toimub kutseõppe õppekava alusel. Õpilane täidab töökohas ettevõttepoolseid tööülesandeid, mis vastavad õppekava nõuetele, lisaks toimub õppetöö õppeasutuses.
Õpipoisiõpe on tasemeõpe ning see lõpeb reeglina kutseeksamiga, kutseeksami võimaluse puudumisel koolieksamiga.

Õppekohad luuakse kooli vastavalt tööandjate tegelikele vajadustele ja valmisolekule uute või olemasolevate töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks. Kutseõppeasutusel on võimalus koostöös ettevõtetega esitada kuni neli korda aastas ettepanek töökohapõhise õppe koolituskohtade loomiseks.

Ettevõttele
Kui olete huvitatud koostööst Järvamaa Kutsehariduskeskusega ning võimaldate oma ettevõtte/asutuse töötajal õppida töökohapõhises õppes, siis võtke julgesti ühendust! 
Telefon 53 016 254, Signe Valdma, töökohapõhise õppe koordinaator.
Töökohapõhisest õppest tööandjale (Ettevõtjate Keskliit)
Töökohapõhise õppe praktikakoha sobivuse hinnang (doc) (pdf)

Õppida soovijale
Kui töötate valdkonnas, milles Järvamaa Kutsehariduskeskus korraldab kutseõpet, siis töökohapõhises õppes õppima asumiseks on vaja eelnevalt läbi rääkida oma ettevõtte/asutuse juhiga.

Juhul kui ettevõte/asutus on valmis tegema kooliga koostööd töökohapõhise õppe läbiviimisel, võtke palun kooliga ühendust ja andke sellest teada, et saaksime alustada läbirääkimiste protsessi.

Telefon 53 016 254, Signe Valdma, töökohapõhise õppe koordinaator.

Järvamaa Kutsehariduskeskuse töökohapõhise õppe erialad:
Biogaasijaama operaator
Veekäitlusoperaator
Klienditeenindaja kaubanduses
Laojuht
Kinnisvarahaldur

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe tasemeõppe vorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem ja moodustab vähemalt 2/3 õppe mahust. Töökohapõhine õpe toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös.
 
Õpe toimub kutseõppe õppekava alusel. Õpilane täidab töökohas ettevõttepoolseid tööülesandeid, mis vastavad õppekava nõuetele, lisaks toimub õppetöö õppeasutuses.
Õpipoisiõpe on tasemeõpe ning see lõpeb reeglina kutseeksamiga, kutseeksami võimaluse puudumisel koolieksamiga.

Õppekohad luuakse kooli vastavalt tööandjate tegelikele vajadustele ja valmisolekule uute või olemasolevate töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks. Kutseõppeasutusel on võimalus koostöös ettevõtetega esitada kuni neli korda aastas ettepanek töökohapõhise õppe koolituskohtade loomiseks.

Ettevõttele
Kui olete huvitatud koostööst Järvamaa Kutsehariduskeskusega ning võimaldate oma ettevõtte/asutuse töötajal õppida töökohapõhises õppes, siis võtke julgesti ühendust! 
Telefon 53 016 254, Signe Valdma, töökohapõhise õppe koordinaator.
Töökohapõhisest õppest tööandjale (Ettevõtjate Keskliit)
Töökohapõhise õppe praktikakoha sobivuse hinnang (doc) (pdf)

Õppida soovijale
Kui töötate valdkonnas, milles Järvamaa Kutsehariduskeskus korraldab kutseõpet, siis töökohapõhises õppes õppima asumiseks on vaja eelnevalt läbi rääkida oma ettevõtte/asutuse juhiga.

Juhul kui ettevõte/asutus on valmis tegema kooliga koostööd töökohapõhise õppe läbiviimisel, võtke palun kooliga ühendust ja andke sellest teada, et saaksime alustada läbirääkimiste protsessi.

Telefon 53 016 254, Signe Valdma, töökohapõhise õppe koordinaator.