Vastuvõtt

Tööta ja õpi


Eesti Töötukassa toetab nende töötajate õppimist, kes vajavad töötamise jätkamiseks tuge väheste või vananenud oskuste või terviseprobleemide tõttu.
Infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta vaata lähemalt siit Tööta ja õpi

Meie koolis saab tasemeõppes osalemise toetuse teenuse raames hetkel õppida:
Tegevusjuhendaja, 4. taseme kutseõpe (esmaõpe), 1 aasta
Sisetööde elektrik, 4. taseme kutseõpe, 2 aastat
IT-süsteemide nooremspetsialist, kutsekeskharidusõpe, 3 aastat
IT tugiisik, 3. taseme kutseõpe, 1 aasta
Hooldustöötaja, 4. taseme kutseõpe (esmaõpe), 2 aastat
Biogaasijaama operaator, 5. taseme kutseõpe (jätkuõpe), 1 aasta

Eesti Töötukassa toetab nende töötajate õppimist, kes vajavad töötamise jätkamiseks tuge väheste või vananenud oskuste või terviseprobleemide tõttu.
Infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta vaata lähemalt siit Tööta ja õpi

Meie koolis saab tasemeõppes osalemise toetuse teenuse raames hetkel õppida:
Tegevusjuhendaja, 4. taseme kutseõpe (esmaõpe), 1 aasta
Sisetööde elektrik, 4. taseme kutseõpe, 2 aastat
IT-süsteemide nooremspetsialist, kutsekeskharidusõpe, 3 aastat

href="https://jkhk.ee/et/erialad/it--tugiisik#it-_tugiisik">IT tugiisik, 3. taseme kutseõpe, 1 aasta
Hooldustöötaja, 4. taseme kutseõpe (esmaõpe), 2 aastat
Biogaasijaama operaator, 5. taseme kutseõpe (jätkuõpe), 1 aasta