Tasuta RKT koolitused


Tasuta koolitusi pakume koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames. Koolitustegevuse eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused.

Tasuta kursused on mõeldud täiskasvanutele tööalaseks enesetäiendamiseks ja tööturul konkurentsivõime tõstmiseks. Koolitustellimuse kujundamisel arvestatakse Eestis tööjõuvajaduse ja oskuste prognoosisüsteem OSKA raames valminud raportite soovitustega ning piirkondliku koolitusvajadusega.

Uued kursused 2024. aasta kevadel.

Ootame põnevusega uut koolitushooaega!

Kontaktisik Merle Rosman (Merle.Rosman@hm.ee, 735 4075)

 

 

Täiendkoolitusele registreerudes palun tutvuge täienduskoolituse õppetöö korraldusega 

Täienduskoolitusel osaleja õpilaskodusse majutuse broneerimine SIIN

Kõikides majutust puudutavates küsimustes pöörduge õpilaskodu juhataja Ülle Koks poole 

telefon: 512 1759  tööpäeviti kell 8.00-17.00 
e-post:  ulle.koks@jkhk.ee

 

 

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid

Gärt Oselin, koolitusjuht

gart.oselin@jkhk.ee

+372 5155611

 

Ruth Türk, koolitusjuht 

ruth.turk@jkhk.ee 

+372 53292188

Tasuta koolitusi pakume koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames. Koolitustegevuse eesmärk on motiveerida täiskasvanuid õppima ning luua kvaliteetsed, paindlikud ning tööturu arenguvajadusi arvestavad õppimisvõimalused.

Tasuta kursused on mõeldud täiskasvanutele tööalaseks enesetäiendamiseks ja tööturul konkurentsivõime tõstmiseks. Koolitustellimuse kujundamisel arvestatakse Eestis tööjõuvajaduse ja oskuste prognoosisüsteem OSKA raames valminud raportite soovitustega ning piirkondliku koolitusvajadusega.

Uued kursused 2024. aasta kevadel.

Ootame põnevusega uut koolitushooaega!

Kontaktisik Merle Rosman (Merle.Rosman@hm.ee, 735 4075)

 

 

Täiendkoolitusele registreerudes palun tutvuge täienduskoolituse õppetöö korraldusega 

Täienduskoolitusel osaleja õpilaskodusse majutuse broneerimine SIIN

Kõikides majutust puudutavates küsimustes pöörduge õpilaskodu juhataja Ülle Koks poole 

telefon: 512 1759  tööpäeviti kell 8.00-17.00 
e-post:  ulle.koks@jkhk.ee

 

 

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid

Gärt Oselin, koolitusjuht

gart.oselin@jkhk.ee

+372 5155611

 

Ruth Türk, koolitusjuht 

ruth.turk@jkhk.ee 

+372 53292188