Tasuta riikliku koolitustellimuse (RKT) koolitused


Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Tasuta kursustele on eelkõige oodatud madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga õppijad, erialase hariduseta või keskharidusega täiskasvanud, samuti aegunud oskustega tööealine elanikkond 50+.

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud).

Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

 

Täiendkoolitusele registreerudes palun tutvuge täienduskoolituse õppetöö korraldusega 

Täienduskoolitusel osaleja õpilaskodusse majutuse broneerimine SIIN

Kõikides majutust puudutavates küsimustes pöörduge õpilaskodu juhataja Ülle Koks poole 

telefon: 512 1759  tööpäeviti kell 8.00-17.00 
e-post:  ulle.koks@jkhk.ee

 

2020.a tasuta kursused

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud.

Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus.

Teiega võetakse umbes poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Kursuste toimumise kuupäevad on jooksvalt täiendamisel.

 

KOOLITUSTELE SAAB REGISTREERIDA SIIT ja seda saab teha ka siis, kui kursuse kuupäevad on alles planeerimisel.

 

ARVUTIKASUTUS

Tabelarvutuse kursus edasijõudnutele (MS Excel) (28 t) planeerimisel

Tabelarvutusprogrammi MS Excel kasutamine igapäevatöös (40 t) planeerimisel 

AutoCad baaskursus (40 t) planeerimisel 

Veebipoe loomise koolitus (60 t) planeerimisel sügiseks okt-nov

 

EHITUS JA TSIVIILRAJATISED

Väljaõpe 3. taseme korstnapühkija tööks I moodul (130 t) ja II moodul (110 t) planeerimisel 
Õpingute alustamise tingimuseks on eelnevalt tõendatud ettevõttepraktika koha olemasolu ja aluseks on ettevõttepraktika kokkuleppetaotlus. Selle vormi saad alla laadida siit ja täidetud taotlus saada aadressil ivar.kohjus@jkhk.ee. Ettevõttepraktika tuleb sooritada kutselise korstnapühkija (vähemalt korstnapühkija tase 4) juhendamisel ja kestab kokku 180 tundi.

Plaatimistööd siseruumides (60 t) planeerimisel 

Põrandate betoneerimise koolitus (50 t) planeerimisel 

Laminaatparketi paigaldamise koolitus (26 t) planeerimisel 

Dekoratiivviimistlemine - maalri täienduskoolitus (60 t) planeerimisel 

 

ELEKTRIENERGIA JA ENERGEETIKA

Hoone automaatika ja väikepingeseadmete paigaldamise  algkursus (80 t) planeerimisel 

 

ISIKUARENG

Ametialane eesti keel igapäevases asjaajamises (26 t) planeerimisel 

Praktiline teenindusalane suhtlemine inglise keeles (60 t) planeerimisel 

Suhtlemise ja koostöö põhimõtted erivajadustega laste ja vanematega (26 t) planeerimisel 

Kliendikeskne teenindus ja meeskonnatöö oskuste arendamine teenindusvaldkonna töötajatele (40 t) planeerimisel 

Stressijuhtimine, pingetega toimetulek ja eneseregulatsioon (26 t) planeerimisel

Ametialane inglise keel tervishoiu valdkonna töötajatele kliendiga suhtlemiseks (60 t) planeerimisel

Klienditeenindus ja suhtlemine tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (26 t) planeerimisel

Koostöösoovide, suhtlemisoskuste ja meeskonnatunnetuse arendamine tervishoiu ja hoolekande töötajatele (26 t) planeerimisel

Motiveeriv intervjueerimine: baaskoolitus tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (26 t) planeerimisel

Motiveeriv intervjueerimine: jätkukoolitus tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (40 t) planeerimisel

 

KEEMIATEHNOLOOGIA JA -PROTSESSID

Joogiveekäitlusoperaatori täienduskoolitus (160 t) planeerimisel sügisel

Reoveekäitlusoperaatori täienduskoolitus (160 t) planeerimisel sügisel

 

KODUTEENINDUS

Puhastamise põhitõed ja hoolduskoristus (26 t) planeerimisel 

Praktilised eripuhastustööd (40 t) planeerimisel 

Majutusasutuste numbritubade hoolduskoristus (26 t) 28.november (järgnevad kuupäevad kokkuleppel õppegrupiga)

 

KOKANDUS

Kondiitritoodete valmistamise tehnoloogia täienduskoolitus (40 t) planeerimisel 

Pagaritoodete valmistamise tehnoloogia täienduskoolitus (40 t) planeerimisel

Šokolaadi ja munavalge tordid ja koogid – kondiitritoodete valmistamise täienduskoolitus (26 t) planeerimisel

Külmade suupistete valmistamine – praktiline täienduskoolitus toitlustajale (26 t) planeerimisel

 

TOIDUAINETE TÖÖTLEMINE

Toiduainete tööstuse liinioperaatori baaskoolitus spetsialiseerumisega piimatoodete tehnoloogiale (160 t) planeerimisel 

 

MAJANDUSARVESTUS JA MAKSUNDUS

Raamatupidamise algkursus, töötamine raamatupidamise programmis (80 t) planeerimisel

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine väikeettevõtlusega alustajale ja väikeettevõtjale (80 t) planeerimisel 

 

MEHAANIKA JA METALLITÖÖ

Keevituse algõpe (80 t) planeerimisel 

 

MOOTORLIIKURID, LAEVANDUS JA LENNUNDUSTEHNIKA

Mootorsõiduki kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus (26 t) planeerimisel 

 

PÕLLUNDUS JA LOOMAKASVATUS

Hobuse õpetamise alused (60 t) planeerimisel

Kitsekasvatuse põhitõed (60 t) 21.oktoober, 22.oktoober, 4.november, 5.november, 25.november ja 26.november

Veelindude (haned, pardid) kasvatamise põhitõed ja iseärasused (50 t) 25.august, 26. august, 27. august, 2. september, 3. september 

Nahast hobuvarustuse kavandamine, valmistamine ja parandamine (60 t) planeerimisel

 

SOTSIAALTÖÖ JA NÕUSTAMINE

Elukriisid, leinatöö ja väärikas elukaare lõpp ning abistamine nendega toimetulekul (40 t) planeerimisel 

Dementsussündroomiga klient ja tema abistamine (48 t) planeerimisel 

Täienduskoolitus tööks suurema ohtlikkusastmega isikutega (60 t) planeerimisel 

Hooldustoimingud asutus- ja avahoolduses – täienduskoolitus hooldustöötajale (96 t) planeerimisel

Täienduskoolitus tööks sügava liitpuudega isikutega (40 t) planeerimisel

Tugiisiku baaskoolitus (144 t) planeerimisel (kuupäevad teavitame kursusele registreerunutele)

Kogemusnõustaja baaskoolitus (182 t) planeerimisel, koolitusele eelnevad eelintervjuud

Tegevusjuhendajate koolitus (260 t) planeerimisel

Tervishoiu valdkonna tugiteenistuste töötajate täienduskoolitus abivajaja taaselustamisest (26 t) planeerimisel

Klienditeenindus ja suhtlemine tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (26 t) planeerimisel

Motiveeriv intervjueerimine: baaskoolitus tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (26 t) planeerimisel

Motiveeriv intervjueerimine: jätkukoolitus tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (40 t) planeerimisel

Hooldustöötaja täienduskoolitus - patsiendi keskkonna puhastamine ja hooldustoimingud (30 t) planeerimisel

 

TRANSPORDITEENUSED (mootorsõidukite juhtide koolitus)

Masinautomaatika teedeehituses 2D ja 3D süsteem (26 t) planeerimisel

Karjäärimasinate (ekskavaatori) juhi koolitus (28 t) planeerimisel 

 

KOOLITUSELE SAAB REGISTREERIDA SIIT ja seda saab teha ka siis, kui kursuse kuupäevad on alles planeerimisel

 

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid

Gärt Oselin, koolitusjuht

gart.oselin@jkhk.ee

+372 5155611

 

Ruth Türk, koolitusjuht 

ruth.turk@jkhk.ee 

+372 53292188

Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Tasuta kursustele on eelkõige oodatud madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga õppijad, erialase hariduseta või keskharidusega täiskasvanud, samuti aegunud oskustega tööealine elanikkond 50+.

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud).

Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

 

Täiendkoolitusele registreerudes palun tutvuge täienduskoolituse õppetöö korraldusega 

Täienduskoolitusel osaleja õpilaskodusse majutuse broneerimine SIIN

Kõikides majutust puudutavates küsimustes pöörduge õpilaskodu juhataja Ülle Koks poole 

telefon: 512 1759  tööpäeviti kell 8.00-17.00 
e-post:  ulle.koks@jkhk.ee

 

2020.a tasuta kursused

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud.

Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus.

Teiega võetakse umbes poolteist nädalat enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Kursuste toimumise kuupäevad on jooksvalt täiendamisel.

 

KOOLITUSTELE SAAB REGISTREERIDA SIIT ja seda saab teha ka siis, kui kursuse kuupäevad on alles planeerimisel.

 

ARVUTIKASUTUS

Tabelarvutuse kursus edasijõudnutele (MS Excel) (28 t) planeerimisel

Tabelarvutusprogrammi MS Excel kasutamine igapäevatöös (40 t) planeerimisel 

AutoCad baaskursus (40 t) planeerimisel 

Veebipoe loomise koolitus (60 t) planeerimisel sügiseks okt-nov

 

EHITUS JA TSIVIILRAJATISED

Väljaõpe 3. taseme korstnapühkija tööks I moodul (130 t) ja II moodul (110 t) planeerimisel 
Õpingute alustamise tingimuseks on eelnevalt tõendatud ettevõttepraktika koha olemasolu ja aluseks on ettevõttepraktika kokkuleppetaotlus. Selle vormi saad alla laadida siit ja täidetud taotlus saada aadressil ivar.kohjus@jkhk.ee. Ettevõttepraktika tuleb sooritada kutselise korstnapühkija (vähemalt korstnapühkija tase 4) juhendamisel ja kestab kokku 180 tundi.

Plaatimistööd siseruumides (60 t) planeerimisel 

Põrandate betoneerimise koolitus (50 t) planeerimisel 

Laminaatparketi paigaldamise koolitus (26 t) planeerimisel 

Dekoratiivviimistlemine - maalri täienduskoolitus (60 t) planeerimisel 

 

ELEKTRIENERGIA JA ENERGEETIKA

Hoone automaatika ja väikepingeseadmete paigaldamise  algkursus (80 t) planeerimisel 

 

ISIKUARENG

Ametialane eesti keel igapäevases asjaajamises (26 t) planeerimisel 

Praktiline teenindusalane suhtlemine inglise keeles (60 t) planeerimisel 

Suhtlemise ja koostöö põhimõtted erivajadustega laste ja vanematega (26 t) planeerimisel 

Kliendikeskne teenindus ja meeskonnatöö oskuste arendamine teenindusvaldkonna töötajatele (40 t) planeerimisel 

Stressijuhtimine, pingetega toimetulek ja eneseregulatsioon (26 t) planeerimisel

Ametialane inglise keel tervishoiu valdkonna töötajatele kliendiga suhtlemiseks (60 t) planeerimisel

Klienditeenindus ja suhtlemine tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (26 t) planeerimisel

Koostöösoovide, suhtlemisoskuste ja meeskonnatunnetuse arendamine tervishoiu ja hoolekande töötajatele (26 t) planeerimisel

Motiveeriv intervjueerimine: baaskoolitus tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (26 t) planeerimisel

Motiveeriv intervjueerimine: jätkukoolitus tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (40 t) planeerimisel

 

KEEMIATEHNOLOOGIA JA -PROTSESSID

Joogiveekäitlusoperaatori täienduskoolitus (160 t) planeerimisel sügisel

Reoveekäitlusoperaatori täienduskoolitus (160 t) planeerimisel sügisel

 

KODUTEENINDUS

Puhastamise põhitõed ja hoolduskoristus (26 t) planeerimisel 

Praktilised eripuhastustööd (40 t) planeerimisel 

Majutusasutuste numbritubade hoolduskoristus (26 t) 28.november (järgnevad kuupäevad kokkuleppel õppegrupiga)

 

KOKANDUS

Kondiitritoodete valmistamise tehnoloogia täienduskoolitus (40 t) planeerimisel 

Pagaritoodete valmistamise tehnoloogia täienduskoolitus (40 t) planeerimisel

Šokolaadi ja munavalge tordid ja koogid – kondiitritoodete valmistamise täienduskoolitus (26 t) planeerimisel

Külmade suupistete valmistamine – praktiline täienduskoolitus toitlustajale (26 t) planeerimisel

 

TOIDUAINETE TÖÖTLEMINE

Toiduainete tööstuse liinioperaatori baaskoolitus spetsialiseerumisega piimatoodete tehnoloogiale (160 t) planeerimisel 

 

MAJANDUSARVESTUS JA MAKSUNDUS

Raamatupidamise algkursus, töötamine raamatupidamise programmis (80 t) planeerimisel

Majandusarvestus ja finantsjuhtimine väikeettevõtlusega alustajale ja väikeettevõtjale (80 t) planeerimisel 

 

MEHAANIKA JA METALLITÖÖ

Keevituse algõpe (80 t) planeerimisel 

 

MOOTORLIIKURID, LAEVANDUS JA LENNUNDUSTEHNIKA

Mootorsõiduki kliimaseadmete käitleja pädevuskoolitus (26 t) planeerimisel 

 

PÕLLUNDUS JA LOOMAKASVATUS

Hobuse õpetamise alused (60 t) planeerimisel

Kitsekasvatuse põhitõed (60 t) 21.oktoober, 22.oktoober, 4.november, 5.november, 25.november ja 26.november

Veelindude (haned, pardid) kasvatamise põhitõed ja iseärasused (50 t) 25.august, 26. august, 27. august, 2. september, 3. september 

Nahast hobuvarustuse kavandamine, valmistamine ja parandamine (60 t) planeerimisel

 

SOTSIAALTÖÖ JA NÕUSTAMINE

Elukriisid, leinatöö ja väärikas elukaare lõpp ning abistamine nendega toimetulekul (40 t) planeerimisel 

Dementsussündroomiga klient ja tema abistamine (48 t) planeerimisel 

Täienduskoolitus tööks suurema ohtlikkusastmega isikutega (60 t) planeerimisel 

Hooldustoimingud asutus- ja avahoolduses – täienduskoolitus hooldustöötajale (96 t) planeerimisel

Täienduskoolitus tööks sügava liitpuudega isikutega (40 t) planeerimisel

Tugiisiku baaskoolitus (144 t) planeerimisel (kuupäevad teavitame kursusele registreerunutele)

Kogemusnõustaja baaskoolitus (182 t) planeerimisel, koolitusele eelnevad eelintervjuud

Tegevusjuhendajate koolitus (260 t) planeerimisel

Tervishoiu valdkonna tugiteenistuste töötajate täienduskoolitus abivajaja taaselustamisest (26 t) planeerimisel

Klienditeenindus ja suhtlemine tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (26 t) planeerimisel

Motiveeriv intervjueerimine: baaskoolitus tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (26 t) planeerimisel

Motiveeriv intervjueerimine: jätkukoolitus tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajatele (40 t) planeerimisel

Hooldustöötaja täienduskoolitus - patsiendi keskkonna puhastamine ja hooldustoimingud (30 t) planeerimisel

 

TRANSPORDITEENUSED (mootorsõidukite juhtide koolitus)

Masinautomaatika teedeehituses 2D ja 3D süsteem (26 t) planeerimisel

Karjäärimasinate (ekskavaatori) juhi koolitus (28 t) planeerimisel 

 

KOOLITUSELE SAAB REGISTREERIDA SIIT ja seda saab teha ka siis, kui kursuse kuupäevad on alles planeerimisel

 

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid

Gärt Oselin, koolitusjuht

gart.oselin@jkhk.ee

+372 5155611

 

Ruth Türk, koolitusjuht 

ruth.turk@jkhk.ee 

+372 53292188