Tasuta PRIA koolitused

Järvamaa Kutsehariduskeskus osaleb partnerina ühishankes Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme "Teadmussiire ja teavitus" tegevuses „Pikaajalised programmid".


 
Tasuta taimekaitsekoolitused 2021 viiakse läbi "Teadmussiirde- ja teavitusetoetus" raames. 

Maaeluministri 17.06.2015 määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ § 5 lg 7 kohaselt võivad  TASUTA täienduskoolitusest osa võtta põllumajandustoodete tootmise või töötlemise, turustamise, põllumajandusmaa hooldamise,  põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise,  sealhulgas toidu valmistamine või töötlemine, või metsa majandamisega seotud või tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut või toidu valmistamise või töötlemisega tegeleva avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.

Koolitustele registreerida saab: 

tasuta PRIA koolitused SIIN
kõik taimekaitse koolitused SIIN

Koolitusele registreerimine lõpeb 3 tööpäeva enne koolituse algust!

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale  
(22 tundi) koolitajad Kaja Marrandi ja Marek Kõbu 
25. -27. jaanuar, veebikoolitus, TOIMUNUD
15. -17. veebruar, veebikoolitus,TOIMUNUD
9. - 11. märts, veebikoolitus, TOIMUNUDD
Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus 
(12 tundi) koolitaja Kaja Marrandi 
12. jaanuar, veebikoolitus, TOIMUNUD
19. jaanuar, veebikoolitus,TOIMUNUD, lükkus edasi 3. veebr.
21. jaanuar, veebikoolitus,TOIMUNUD
 3. veebruar, veebikoolitus, TOIMUNUD

 

TASULISED KOOLITUSED
....juuni veebikoolitus,TASULINE (60 eur) 

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale  
(22 tundi) koolitajad Kaja Marrandi ja Marek Kõbu

1. - 3. juuni, veebikoolitus, TASULINE (127 eur)

 

2021. aastal toimub

  1. Lihaveisekasvatuse alused (72 tundi), koolitajad Mirja- Mai Urve, Kristjan Reino, Pille-Riin Puskar, Jaanus Vessart. Koolitus on plaanitud september-november 2021

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188

 
Tasuta taimekaitsekoolitused 2021 viiakse läbi "Teadmussiirde- ja teavitusetoetus" raames. 

Maaeluministri 17.06.2015 määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ § 5 lg 7 kohaselt võivad  TASUTA täienduskoolitusest osa võtta põllumajandustoodete tootmise või töötlemise, turustamise, põllumajandusmaa hooldamise,  põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemise,  sealhulgas toidu valmistamine või töötlemine, või metsa majandamisega seotud või tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut või toidu valmistamise või töötlemisega tegeleva avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.

Koolitustele registreerida saab: 

tasuta PRIA koolitused SIIN
kõik taimekaitse koolitused SIIN

Koolitusele registreerimine lõpeb 3 tööpäeva enne koolituse algust!

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale  
(22 tundi) koolitajad Kaja Marrandi ja Marek Kõbu 
25. -27. jaanuar, veebikoolitus, TOIMUNUD
15. -17. veebruar, veebikoolitus,TOIMUNUD
9. - 11. märts, veebikoolitus, TOIMUNUDD
Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täienduskoolitus 
(12 tundi) koolitaja Kaja Marrandi 
12. jaanuar, veebikoolitus, TOIMUNUD
19. jaanuar, veebikoolitus,TOIMUNUD, lükkus edasi 3. veebr.
21. jaanuar, veebikoolitus,TOIMUNUD
 3. veebruar, veebikoolitus, TOIMUNUD

 

TASULISED KOOLITUSED
....juuni veebikoolitus,TASULINE (60 eur) 

Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale  
(22 tundi) koolitajad Kaja Marrandi ja Marek Kõbu

1. - 3. juuni, veebikoolitus, TASULINE (127 eur)

 

2021. aastal toimub

  1. Lihaveisekasvatuse alused (72 tundi), koolitajad Mirja- Mai Urve, Kristjan Reino, Pille-Riin Puskar, Jaanus Vessart. Koolitus on plaanitud september-november 2021

Täiendavad küsimused ja koolitussoovid
Ruth Türk
ruth.turk@jkhk.ee
+372 5329 2188