Loomaarsti abiline
Särevere õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: juhtõpetaja Aive Kupp, aive.kupp [at] jkhk.ee, tel. 508 3459
Esita avaldus www.sais.ee

Õppekavarühm: Veterinaaria

Oskused ja teadmised mida omandad:
·    koduloomade anatoomia ja füsioloogia;
·    loomade hooldamine, produktiivloomade märgistamine;
·    töötamine praksise registratuuris;
·    erialane võõrkeel;
·    töötamine vastuvõtus ja diagnostiliste protseduuride teostamine;
·    raviprotseduuride teostamine;
·    kirurgiliste operatsioonide ettevalmistus ja assisteerimine ning üldanesteesia jälgimine;
·    laboriuuringute läbiviimine.

 Õpingute lõppedes on võimalus sooritada loomaarsti abiline, tase 4 kutsekvalifikatsioonieksam 

Praktika:
·     I aastal 12 EKAP e. 8 nädalat (väikelooma praktika)
·     II aastal 12 EKAP e. 8 nädalat (suurlooma praktika)

Võimalused tööturul
·    loomakliinikud/praksised
·    varjupaigad
·    loomapidamisettevõtted
·    loomaaiad

Loomaarsti abilise tööülesandeks on loomaarsti abistamine erinevate manipulatsioonide tegemisel. Ta suhtleb klientidega ja tagab loomaarsti praksise töö sujuvuse, osaledes tulemuslikult meeskonnatöös. Tema peamisteks tööülesanneteks on loomadele diagnostiliste protseduuride tegemine, loomade hooldamine ja raviprotseduuride läbiviimine loomaarsti järelvalve all.

Õppetöö toimub Särevere õppekohas. Praktiline õpe sooritatakse kooli õppefarmis ja õppetallis ning väikeloomapraksistes ja varjupaikades.

Vastuvõtudokumentidega koos esitada motivatsioonikiri.

Konkursi korral otsustatakse vastuvõtt motivatsioonikirja ja vestluse alusel.

Edasiõppimise võimalused:
Maaülikooli põllumajanduserialad

Õppetöö toimub Särevere õppekohas, Loomaarsti abiline, tase 4 õppekava kohaselt
Õppekava aluseks on Loomaarsti abiline, tase 4 kutsestandard ja Loomaarsti abiline riiklik õppekava.
Eriala rakenduskava.

 

Language
Estonian
Field: 
Põllumajandus
Kontaktid: 
Contact title: 
Aive Kupp
Phone number: 
+372 508 3459
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (EKR tase 4)Statsionaarne koolipõhine õpeKeskharidus1 aasta 6 kuud
Saki järjekord: 
8