Ehitusviimistleja
Särevere õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: Ivar Kohjus, ivar.kohjus [at] jkhk.ee, tel. 525 5265
Esita avaldus www.sais.ee
Õppekavarühm: Ehitus

Oskused ja teadmised, mida omandad:
•  Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
•  Tasandustööd
•  Krohvimistööd
•  Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine
•  Kuivkrohvplaatide paigaldamine
•  Maalritööd
•  Rullmaterjalide paigaldamine seintele
•  Dekoratiivviimistlus

Valikõpingute raames on võimalik valida järgmisi mooduleid:
•  Hüdroisolatsioonitööd siseruumides
•  Plaatimistööd
•  Erikujuliste seina- ja põrandapindade plaatimine
•  PVC- ja tekstiilmaterjalist põrandakatete paigaldamine
•  Erialane vene keel
•  Kehaline kasvatus
•  Riigikaitse
•  Liiklusõpetus
•  Õpilasel on võimalik valida lisaks mooduleid kooli teistest õppekavadest

Õppetöö praktilises osas kasutame kõige uuemaid ehitusmaterjale tänu headele sidemetele ehitusmaterjalide tootjatega

Praktika:
•  I I ja III kursusel kokku 1040 tundi

Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid:
•  Krohvija, tase 4 esmane kutse
•  Maaler, tase 4 esmane kutse
•  Kui õpilane valikmoodulite raames läbib moodulid „Hüdroisolatsioonitööd siseruumides“, „Plaatimistööd“ ja „Erikujuliste seina- ja põrandapindade plaatimine“, omandab ta ka kvalifikatsiooni Plaatija, tase 4 esmane kutse

Võimalused tööturul:
•  ehitusviimistleja
•  krohvija
•  maaler
•  plaatija
•  eraettevõtja ehitusviimistluse valdkonnas
•  ehituskaupade müüja

Ehitusviimistleja töötab ehitus- või kinnisvarahooldusettevõttes või eraettevõtjana ehitusviimistluse valdkonnas. Samuti saab eriala lõpetaja tööd ehitusmaterjale müüvates kauplustes müüjana. Karjääriredelil võib tõusta viimistlustööde järelevaatajaks, inspektoriks või instruktoriks. Ehitusviimistleja teostab erinevaid viimistlustöid – krohvimine, maalritööd, plaatimistööd, põrandakatete paigaldamine, niiskus- ja veetõkete valmistamine.

Edasiõppimise võimalused:
Rakenduskõrghariduse tasemel Tallinna Tehnikakõrgkoolis

Õppetöö toimub Ehitusviimistlus rakenduskava 2020 kohaselt.
Varasem Ehitusviimistlus rakenduskava
Ehitusviimistlus rakenduskava 2023
Kooli õppekava
Kooli õppekava 2020

Language
Estonian
Field: 
Ehitus
Kontaktid: 
Contact title: 
Ivar Kohjus
Phone number: 
+372 525 5265
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Neljanda taseme kutsekeskharidusõpe (EKR tase 4)Statsionaarne koolipõhine õpeOmandatud põhiharidus, õpinguid võivad alustada ka vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsid3 aastat
Saki järjekord: 
4