Nõustamine

Nõustamisega tegeleb tugitalitus, õppija esmane nõustaja on õppegruppide juhataja.


Õpilast nõustavad 
    •Riina Muuga – tugitalituse juhataja
        •Telefon  +372 5342 5637
    •Koida mölder – õppegruppide juhataja
        •Telefon +372 5341 1552
    •Reili Vassiljev – õppegruppide juhataja
        •Telefon +372 5307 3994
    •Kristi Koit - õppegruppide juhataja
        •Telefon +372 5912 8841
    •Katrin Vreimann - õppegruppide juhataja
        •Telefon  +372 502 0431 

 

Juhatatavad õppegrupid.


Õppegruppide juhataja nõustab ja toetab õpilasi: 
    •kooliellu sisseelamisel;
    •toetuste taotlemisel; 
    •õpiraskuste korral;
    •VÕTA taotlemisel;
    •akadeemilise puhkuse ja individuaalse õppekava taotlemisel. 


Koolivälised abikontaktid:

    Hädaabi 112
    Lasteabi 116 111
    Perearsti nõuandetelefon 1220 või +372 634 6630
    Lasteabi online vestlus www.lasteabi.ee
    Noorte Usaldustelefon 646 6666 
    MTÜ Peaasi www.peaasi.ee pakub kodulehel 16-26aastastele noortele vaimse tervise nõustamist videosilla või kirjaliku e-nõustamisena. 
    Psühholoogiline nõustamine www.lahendus.net
    Veebikonstaabel https://www2.politsei.ee/et/nouanded/veebikonstaabel/

 Koolipsühholoogide nõuandeliinile tel 1226 (eesti keeles) ja 1227 (vene keeles) saavad helistada kõik laste ja noortega töötavad inimesed, lapsevanemad, õppijad ja lapsed ise. Tugiliini eestikeelne number 1226 vastab  esmaspäevast reedeni  kl 16–20 ning venekeelne number 1227  teisipäeviti kl 16–20.


 
 
 

Õpilast nõustavad 
    •Riina Muuga – tugitalituse juhataja
        •Telefon  +372 5342 5637
    •Koida mölder – õppegruppide juhataja
        •Telefon +372 5341 1552
    •Reili Vassiljev – õppegruppide juhataja
        •Telefon +372 5307 3994
    •Kristi Koit - õppegruppide juhataja
        •Telefon +372 5912 8841
    •Katrin Vreimann - õppegruppide juhataja
        •Telefon  +372 502 0431 

 


Juhatatavad õppegrupid.


Õppegruppide juhataja nõustab ja toetab õpilasi: 
    •kooliellu sisseelamisel;
    •toetuste taotlemisel; 
    •õpiraskuste korral;
    •VÕTA taotlemisel;
    •akadeemilise puhkuse ja individuaalse õppekava taotlemisel. 


Koolivälised abikontaktid:

    Hädaabi 112
    Lasteabi 116 111
    Perearsti nõuandetelefon 1220 või +372 634 6630
    Lasteabi online vestlus www.lasteabi.ee
    Noorte Usaldustelefon 646 6666 
    MTÜ Peaasi www.peaasi.ee pakub kodulehel 16-26aastastele noortele vaimse tervise nõustamist videosilla või kirjaliku e-nõustamisena. 
    Psühholoogiline nõustamine www.lahendus.net
    Veebikonstaabel https://www2.politsei.ee/et/nouanded/veebikonstaabel/

 Koolipsühholoogide nõuandeliinile tel 1226 (eesti keeles) ja 1227 (vene keeles) saavad helistada kõik laste ja noortega töötavad inimesed, lapsevanemad, õppijad ja lapsed ise. Tugiliini eestikeelne number 1226 vastab  esmaspäevast reedeni  kl 16–20 ning venekeelne number 1227  teisipäeviti kl 16–20.