Lisainfo/õppima asumine: Ivar Kohjus, ivar.kohjus [at] jkhk.ee, tel. 525 5265
Esita avaldus www.sais.ee
Õppekavarühm: transporditeenused

Õppevorm: statsionaarne töökohapõhine õpe, kuni 1/3 õppest toimub auditoorsete tundidena kas koolis või töökohas ning vähemalt 2/3 õppest töökohas praktika vormis

Nõuded õpingute alustamiseks: töötamine õpitaval või sarnasel erialal ning õppuri tööandja valmisolek koostöös kooliga töökohapõhist õpet läbi viia

Õppeaeg: 6 kuud

Õppetöö ajad: 2022 õppegruppi ei avata
 
Oskused ja teadmised mida omandad:
·   Töö- ja keskkonna ohutus 
·   Ohutud juhtimisvõtted teetöömasinatel  
·   Teetöömasinate ehitus ja käsitlemine
·   Teetöömasinate hooldamine  
·   Geodeesia põhialused

Õpingute lõppedes  sooritatakse lõpueksam. 

Praktika:
Vähemalt 2/3 õppetööst toimub töökohal praktika vormis


Võimalused tööturul
·   liikurmasinajuht
·   ekskavaatorijuht 
·   teehöövlijuht 
·   laadurijuht

Teetöömasinate juht võib töötada kaevanduses, karjääris, energeetika-, ehitus- või muus ettevõttes.

Teetöömasinate juht tunneb masina ehitust, otstarvet ja tööpõhimõtteid ning töödeldava materjali ohutu töötlemise võtteid. 
Teetöömasinate juht töötab tavapärasest ohtlikumas töökeskkonnas, mis nõuab ohutute juhtimis- ja hooldamisvõtete tundmist, tööga seonduvate ohtude tuvastamist ja nendele vastavat tegutsemist. Välitöödel on vajalik arvestada ilmastiku mõju töökohale ja töödeldavale materjalile. 
Tööga toimetuleku eelduseks on vastutusvõime, hoolikus, täpsus ja valmisolek meeskonnatööks.

Õppetöö toimub teetöömasinate juhi töökohapõhise õppe rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava.

Language
Estonian
Field: 
Ehitus
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Kolmanda taseme kutseõpe (EKR tase 3)Statsionaarne töökohapõhine õpe, kuni 1/3 õppest toimub auditoorsete tundidena kas koolis või töökohas ning vähemalt 2/3 õppest töökohas praktika vormisTöötamine õpitaval või sarnasel erialal ning õppuri tööandja valmisolek koostöös kooliga töökohapõhist õpet läbi viia6 kuud
Saki järjekord: 
93