Õppeliik: viienda taseme kutsõppe jätkuõpe (EKR tase 5)
Esita avaldus sessioonõppele www.sais.ee
Esita avaldus töökohapõhisele õppele www.sais.ee

Õppekavarühm: Elektrienergia ja energeetika

Õppetöö algus/sessioonide ajad:
06.-07.10.2023    
20.-21.10  
03.-04.11 
17.-18.11  
01.-02.12  
12.-13.01.2024   
26.-27.01           
09.-10.02
01.-02.03     
15.-16.03      
05.-06.04

Oskused ja teadmised mida omandad:

·   Töö- ja keskkonnaohutus
·   Biogaasijaama tootmisprotsesside jälgimine
·   Biogaasijaama tööprotsesside juhtimine ja optimeerimine
·   Biogaasijaama seadmete hooldamine
·   Biogaasijaama ehituse planeerimise alused

Õpingute lõppedes sooritatakse kutseeksam biogaasijaama operaator tase 5.

Võimalused tööturul 
·   Biogaasijaamad

Biogaasijaama operaator juhib, jälgib ja käitab biogaasi tootmisprotsessi juhtimisseadmeid, mille abil toodetakse biolagunevast toorainest biogaasi ning muundatakse see soojus- ja/või elektrienergiaks või mootorikütuseks. Töö sisaldab biogaasi tootmisega seotud tegevusi alates tooraine vastuvõtust kuni lõpptoodangu väljastamiseni.

Õppetöö toimub Biogaasijaama operaator rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava.

Töötukassa tasemeõppes osalemise toetus
Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. 
Rohkem infot toetuse kohta leiad Eesti Töötukassa kodulehelt.

Language
Estonian
Field: 
Ehitus
Kontaktid: 
Contact title: 
Ivar Kohjus
Phone number: 
+372 525 5265
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Viienda taseme kutsõppe jätkuõpe (EKR tase 5)Statsionaarne töökohapõhine õpeOmab keskharidust ja ühte EKR 4.taseme kutset või sellele vastavaid kompetentse järgnevast loetelust: biogaasijaama seadmete paigaldaja, automaatik, elektrik, mehhatroonik1 aasta
Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (EKR tase 5)Statsionaarne koolipõhine õpeV.t. eelnevat infot1 aasta
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
95