Paide õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: juhtõpetaja Laida Reitmann, laida.reitmann [at] jkhk.ee, tel. 514 6884

Õppekavarühm: sotsiaaltöö ja nõustamine

Kuni 1/3 õppest toimub auditoorsete tundidena kas koolis või töökohal ning vähemalt 2/3 õppest töökohas praktika vormis.
Õppetöö ettevõttes toimub vastavalt kokkulepitud õppetöögraafikule.

Oskused ja teadmised mida omandad:
·   Hoolduse alused
·   Hooldustoimingud
·   Abivajaja arendamine, juhendamine ja aktiviseerimine
·   Töö lastega peredega
·   Töö eakatega
·   Töö erivajadustega inimestega
·   Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

Võimalused tööturul:
·   hooldustöötaja
·   hooldaja
·   sotsiaalhooldaja
·   hooldusõde

Hooldustöötaja on erialase ettevalmistusega töötaja, kes on omandanud tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks, juhendamiseks ning rehabilitatsiooniks vastava plaani alusel.

Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiutöötaja. Tema töö eesmärk on toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Ta hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest, juhendab ja toetab teda. 
Hooldustöötaja abistab abivajajat funktsionaalsete häirete ja rehabilitatsiooni korral, aidates tervist taastada, saavutada ja säilitada ning toetab teda surma lähenedes.
Hooldustöötaja töötab erineva ea ja kultuuritaustaga inimestega, kes oma elusituatsiooni tõttu või muul põhjusel vajavad abi, hooldust, juhendamist või tuge. 

Ta lähtub oma töös abivajajast kui tervikust ja tema vajadustest, jõuvarudest, toimetulekuvõimest ning tõekspidamistest iseseisvuse toetamisel. 
Hooldustöötaja järgib inimõigusi, kutse-eetikat ja võrdse kohtlemise põhimõtteid.
Ta teeb koostööd ja suhtleb abivajaja, tema lähedaste, sugulaste ja teiste võrgustikutöötajatega. 
Hooldustöötaja töös on oluline pidev enesetäiendamine ja elukestev õpe.

Õppetöö toimub hooldustöötaja töökohapõhise õppe rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava

Rakenduskava 2020
Kooli õppekava 2020


 

Language
Estonian
Field: 
Teenindus
Kontaktid: 
Contact title: 
Laida Reitmann
Phone number: 
+372 514 6884
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Neljanda taseme kutsekeskharidusõpe (EKR tase 4)Töökohapõhine õpePõhiharidus2 aastat
Saki järjekord: 
68