Särevere õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: Ivar Kohjus, ivar.kohjus [at] jkhk.ee, tel. 525 5265
Esita avaldus www.sais.ee
Õppekavarühm: Ehitus

Oskused ja teadmised mida omandad:
·   Joonestamine
·   Töö- ja keskkonnaohutus
·   Hüdroisolatsioonitööd
·   Müüritööd
·   Betoonitööd
·   Kuivkrohvkonstruktsioonide ehitamine
·   Pottsepatööde alused
·   Krohvimine
·   Puitkarkassi ehitamine
·   Plaatimine
·   Kivisillutiste ehitamine

Õppetöö praktilises osas kasutame kõige uuemaid ehitusmaterjale tänu headele sidemetele ehitusmaterjalide tootjatega.
Õpingute lõppedes võimalus sooritada Müürsepp , tase 4 esmane  või/ja Betoneerija tase 4 esmane kutseeksam.

Praktika:
·   II ja III kursusel kokku 1040 tundi aasta 5 õppenädalat

Võimalused tööturul
·   üldehitustööline
·   betoneerija
·   müürsepp 
·   fassaadide soojustaja
·   krohvija
·   plaatija

Ehitustööline töötab üldjuhul ehitusobjektil. Ehitustööline tegeleb ülalpool nimetatud töödega. Kuna tänapäeval on ehitusettevõtted suures osas spetsialiseerunud, siis teostatakse  vastavalt selle alaseid tööoperatsioone.  Ehitustöölisele tuleb kasuks meeskonnatöö oskus. Tavaliselt on meeskonna suuruseks neli töötajat, mis lähtub  transpordikulude  optimeerimisest. Sellise meeskonnaga tuleb mõnikord  koos tööd teha nädalaid. Ehitustööline teeb oma tööd kvaliteetselt ja see ongi kõige parem visiitkaart klientide leidmisel.
 
Õppetöö toimub Särevere õppekohas.

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide rakenduskava
Kooli õppekava
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja rakenduskava 2022

Language
Estonian
Field: 
Ehitus
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Neljanda taseme kutsekeskharidusõpe (EKR tase 4)Statsionaarne koolipõhine õpeOmandatud põhiharidus, õpinguid võivad alustada ka vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsid3 aastat
Saki järjekord: 
3