Särevere õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: juhtõpetaja Külli Marrandi-Kallas, kylli.marrandi [at] jkhk.ee, tel. 5345 0406
Esita avaldus www.sais.ee
Õppekavarühm: Põllumajandus

Oskused ja teadmised mida omandad:
·    hobuse anatoomia, füsioloogia ja psüühika;
·    hobuse tervishoid ja karja taastootmine;
·    hobuste valik ja aretus;
·    hobuste pidamine;
·    hobuste kasutamine ja ratsutamise algõpetus;
·    noorhobuse õpetamine ja ratsastamine;
·    hobuvarustus ja ratsutamisrajatised, nende hooldamine;
·    ratsasport;
·    rakendid ja rakendisport;
·    karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused.

Õpingute lõppedes on võimalus sooritada hobuhooldaja, tase 4 kutsekvalifikatsioonieksam 

Praktika:
·    II aastal 15 EKAP (10 nädalat)
·    III aastal 15 EKAP (10 nädalat)

Võimalused tööturul
·    hobusekasvandused
·    sporthobuste tallid
·    ratsakoolid
·    ratsakeskused
·    hobuturismiettevõtted

Tänapäevane hobumaailm vajab kõrgetasemelist oskustöötajat. Erialal õppimine annab põhjalikud teadmised ja oskused hobustega töötamisel. Õppe käigus on võimalus omandada tasuta B-, C1- ja T-kategooria juhiload. Õppetöö toimub Särevere õppekohas. Praktiline õpe sooritatakse kooli õppetallides.

Edasiõppimise võimalused:
Põllumajandustootja, tase 5 hobusekasvataja erialal Järvamaa Kutsehariduskeskuses
Maaülikooli põllumajanduserialad
Soome Ypäja ametikool

Õppetöö toimub Säerevere õppekohas, Hobuhooldaja tase 4 õppekava kohaselt.
Õppekava aluseks on "Hobuhooldaja, tase 4 kutsestandard"
Hobuhooldaja rakenduskava

Language
Estonian
Field: 
Põllumajandus
Kontaktid: 
Contact title: 
Külli Marrandi-Kallas
Phone number: 
+372 5345 0406
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Neljanda taseme kutsekeskharidusõpe (EKR 4)Statsionaarne koolipõhine õpeOmandatud põhiharidus3 aastat
Saki järjekord: 
5