Kokk

Paide õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: juhtõpetaja Laida Reitmann, laida.reitmann [at] jkhk.ee, tel. 514 6884
Esita avaldus www.sais.ee
Õppekavarühm: Majutamine ja toitlustamine

Õppetöö toimub paindliku õppe vormis  ja sobib ka töötavale inimesele.

Õppetöö algus 13.-14.09.2022

Õppesessioonid

04.- 05.10.22
25.- 26.10.22
15.- 16.11.22
06.- 07.12.22
17.- 18.01.23
07.- 08.02.23
28.- 01.03.23
21.- 22.03.23
11.- 12.04.23
02.- 03.05.23
23.- 24.05.23
13.-14-06.23

Oskused ja teadmised mida omandad:
·   Töö planeerimine
·   Puhastus- ja koristustööd
·   Menüü koostamine
·   Kaupade käitlemine
·   Köögitöö korraldamine
·   Toitude valmistamine
·   Teenindamine

Õpingute lõppedes  võimalus sooritada kokk, tase 4 kutseeksam

Võimalused tööturul:
·   Kokk
·   Peakokk

Kokk käitleb toiduaineid, kasutades mitmesuguseid külm- ja kuumtöötlemise võtteid ning valmistab ja serveerib toite juhendi järgi. Kokk käitleb toiduaineid säästlikult. Kokk valmistab toitu vastavalt klientide vajadustele ja soovidele. Järgib ettevõtte enesekontrolliplaani.
Kokk korraldab iseseisvalt oma tööd ja töötab meeskonnas, vajadusel juhendades köögiabilisi, abikokki ja praktikante. Kokk arvestab oma tegevuses ettevõtte majanduslikkust ja kasumlikkust.

Edasiõppimise võimalused: 

Järvamaa Kutsehariduskeskuses ja erinevates kutsekoolides keskharidusjärgsel õppel.

Õppetöö toimub Paide õppekohas, Kokk, tase 4 moodulite rakenduskava  kohaselt.
Kooli õppekava

Language
Estonian
Field: 
Teenindus
Kontaktid: 
Contact title: 
Laida Reitmann
Phone number: 
+372 514 6884
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Neljanda taseme kutseõpe (EKR tase 4)Statsionaarne koolipõhine õpeOmandatud põhiharidus2 aastat (sessioonõpe)
Saki järjekord: 
15