Abikokk
Paide õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: juhtõpetaja Laida Reitmann, laida.reitmann [at] jkhk.ee, tel. 514 6884
Esita avaldus www.sais.ee
Õppekavarühm: Majutamine ja toitlustamine

Õppetöö toimub paindliku õppe vormis üks nädal iga kuu lõpus  ja sobib ka töötavale inimesele.
 

Õppetöö algus 17.-18..2024

Praktika 10 õppenädalat

Oskused ja teadmised mida omandad:
·   Töö planeerimine ja korraldamine
·   Kaupade haldamine
·   Toidutoorme eeltöötlemine
·   Toitude valmistamine
·   Teenindamine ja müügitöö

Õpingute lõppedes  abikokk, tase 3 kutseeksam

Võimalused tööturul
·   Abikokk
·   Toitlustuse abitööline

Abikokk käitleb toidutooret, abistab kokka toitude valmistamisel ja serveerimisel ning töötab koka juhendamisel.
Abikoka töö eeldab oskust käidelda toidutooret ja toitu säästlikult. Abikokk täidab enesekontrolli tegevusi. Töö iseloom eeldab oskust enda tööd korraldada ning aega planeerida. Vajalik on tahe ja oskus töötada meeskonnas ja juhendamisel. Abikokk peab oskama eeltöödelda toiduaineid, külmtöödelda köögivilju, valmistada vastavalt juhendile köögivilja-, teravilja- ja pastalisandeid ning -toite, teha koka juhendamisel abitöid toitude valmistamisel, teha puhastus- ja koristustöid. Abikokk peab tegutsema ja käituma eetiliselt, esteetiliselt ning muul sotsiaalselt heaks kiidetud viisil.

Õppetöö toimub Paide õppekohas Abikokk, tase 3 moodulite rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava

Language
Estonian
Field: 
Teenindus
Kontaktid: 
Contact title: 
Laida Reitmann
Phone number: 
+372 514 6884
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Kolmanda taseme kutseõpe (EKR tase 3)Statsionaarne koolipõhine õpePuuduvad1 aasta (sessioonõpe)
Saki järjekord: 
17