Hooldustöötaja

Paide õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: juhtõpetaja Laida Reitmann, laida.reitmann [at] jkhk.ee, tel. 514 6884
Esita avaldus www.sais.ee
NB! Konkurss avatud kuni kohtade täitumiseni

Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppetöö toimub paindliku õppe vormis igal kolmapäev ja sobib ka töötavale inimesele. 

Õppetöö algus: 13.09.2023

Praktika:
·   I õppeaastal - 17 õppenädalat
·   II õppeaastal – 13 õppenädalat

Oskused ja teadmised mida omandad:
·   Hoolduse alused
·   Hooldustoimingud
·   Abivajaja arendamine, juhendamine ja aktiviseerimine
·   Töö lastega peredega
·   Töö eakatega
·   Töö erivajadustega inimestega
·   Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas

Õpingute lõppedes  võimalus sooritada hooldustöötaja, tase 4 kutseeksam

Võimalused tööturul:
·   Hooldustöötaja
·   Hooldaja
·   Sotsiaalhooldaja
·   Hooldusõde

Hooldustöötaja on erialase ettevalmistusega töötaja, kes on omandanud tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks, juhendamiseks ning rehabilitatsiooniks vastava plaani alusel.
Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiutöötaja. Tema töö eesmärk on toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Ta hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest, juhendab ja toetab teda.
Hooldustöötaja abistab abivajajat funktsionaalsete häirete ja rehabilitatsiooni korral, aidates tervist taastada, saavutada ja säilitada ning toetab teda surma lähenedes.
Hooldustöötaja töötab erineva ea ja kultuuritaustaga inimestega, kes oma elusituatsiooni tõttu või muul põhjusel vajavad abi, hooldust, juhendamist või tuge.

Ta lähtub oma töös abivajajast kui tervikust ja tema vajadustest, jõuvarudest, toimetulekuvõimest ning tõekspidamistest iseseisvuse toetamisel.
Hooldustöötaja järgib inimõigusi, kutse-eetikat ja võrdse kohtlemise põhimõtteid.
Ta teeb koostööd ja suhtleb abivajaja, tema lähedaste, sugulaste ja teiste võrgustikutöötajatega.
Hooldustöötaja töös on oluline pidev enesetäiendamine ja elukestev õpe.

Õppetöö toimub Paide õppekohas Hooldustöötaja, tase 4 rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava

Töötukassa tasemeõppes osalemise toetus
Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. 
Rohkem infot toetuse kohta leiad Eesti Töötukassa kodulehelt.

Language
Estonian
Field: 
Teenindus
Kontaktid: 
Contact title: 
Laida Reitmann
Phone number: 
+372 514 6884
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (EKR tase 4)Statsionaarne koolipõhine õpe (sessioonõpe)Põhiharidus2 aastat
Saki järjekord: 
35