Paide õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: juhtõpetaja Maili Rannas, maili.rannas [at] jkhk.ee, tel. 503 6060
Õppekavarühm: Transporditeenused


 

Oskused ja teadmised mida omandad:
· Transpordilogistika juhtimine
· Veo- ja ekspedeerimisteenuste ostmine ja müümine
· Riskijuhtimine
· Klienditeenindus
· Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine

Õpingute lõppedes võimalus sooritada veokorraldaja,  tase 4 kutseeksam.

Praktika:
·  20  õppenädalat

Võimalused tööturul
· veokorraldaja
· vedude organiseerija
· veoagent
· dispetšer
· transpordikorraldaja

Veokorraldaja organiseerib siseriiklikke ja rahvusvahelisi maanteevedusid. Tema ülesanne on veotellimuste vastuvõtmine, veodokumentide vormistamine, veolepingute sõlmimine, veokulude arvestamine ja optimaalse marsruudi ja veovahendi leidmine. Veokorraldaja töö eesmärk on saadetiste, dokumentide ja teabe sujuv ning tõhus edastamine veoprotsessi osapoolte vahel.
Veokorraldaja suhtleb klientide ja kaastöötajatega. Veokorraldaja töö eeldab nii iseseisvust kui ka koostöövõimet meeskonnas. Ta peab suutma lahendada operatiivselt ja iseseisvalt töös ettetulevaid probleeme ning leidma alternatiivseid lahendusi. Suhtlemisel vedajaga annab vahetuid korraldusi.

Edasiõppimise võimalused:
· rakenduskõrghariduse tasemel Mainori Kõrgkoolis
· rakenduskõrghariduse tasemel Tallinna Tehnikakõrgkoolis

Õppetöö toimub Paide õppekohas Veokorraldaja, tase 4 rakenduskava kohaselt.

Õppekava

Language
Estonian
Field: 
IT
Kontaktid: 
Contact title: 
Juhtõpetaja Maili Rannas
Phone number: 
+372 503 6060
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (EKR tase 4)Statsionaarne koolipõhine õpePõhiharidus, keskharidus1 aasta 6 kuud (sessioonõpe)
Saki järjekord: 
80