Tegevusjuhendaja

Paide õppekoht      

Lisainfo/õppima asumine: juhtõpetaja Laida Reitmann, laida.reitmann [at] jkhk.ee, tel. 514 6884
Esita avaldus www.sais.ee
NB! Konkurss on avatud kuni kohtade täitumiseni!

Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppetöö toimub paindliku õppe vormis igal esmaspäeval ja sobib ka töötavale inimesele. 

Õppetöö algus: 11.09.2023

Praktika 10 õppenädalat

Oskused ja teadmised mida omandad:
·   Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine
·   Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine
·   Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes
·   Kliendi juhendamine ja toetamine vabaajategevustes
·   Kliendiga seotud võrgustiku loomine ja hoidmine
·   Kliendi toetamine õppimisel ja töötamise

Õpingute lõppedes  võimalus sooritada tegevusjuhendaja, tase 4 kutseeksam

Võimalused tööturul:
·   Tegevusjuhendaja
·   Vanemtegevusjuhendaja

Tegevusjuhendaja on erihoolekande valdkonna spetsialist, kes juhendab ja toetab psüühilise erivajadusega inimest igapäevatoimingute, töö- ja huvitegevuste sooritamisel, et tagada maksimaalne iseseisvus ja elukvaliteet, lähtudes humanistlikust ja holistlikust inimkäsitlusest
Tegevusjuhendaja töötab meeskonnas ning teeb juhendatava huvides koostööd tema sotsiaal- ja ametnikevõrgustikega. Tegevusjuhendaja töös on oluline pidev enesetäiendamine ja elukestev õpe.

Õppetöö toimub Paide õppekohas Tegevusjuhendaja, tase 4 moodulite rakenduskava  kohaselt.
Kooli õppekava

Töötukassa tasemeõppes osalemise toetus
Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. 
Rohkem infot toetuse kohta leiad Eesti Töötukassa kodulehelt.

Language
Estonian
Field: 
Teenindus
Kontaktid: 
Contact title: 
Laida Reitmann
Phone number: 
+372 514 6884
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (EKR tase 4)Statsionaarne koolipõhine õpeKeskharidus1 aasta (sessioonõpe)
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
30