Särevere õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: juhtõpetaja Veiko Vahesalu, veiko.vahesalu [at] jkhk.ee, tel. 508 8985
Esita avaldus www.sais.ee
Õppekavarühm: Kalandus

KA-22 kalakasvataja tase 4 õppesessioonide ajad: 
2023a.
05.-08.01; 26.-29.01; 16.-19.02; 09.-12.03; 30.03-02.04; 20.-23.04; 25.-28.05; 14.-17.09.

KA-23 kalakasvataja tase 4 õppesessioonide ajad 2023/2024: 
2023a.:
05.10.-08.10; 26.10-29.10; 09.11-12.11; 23.11-26.11; 14.12-17.12
2024a.:
04.01-07.01; 25.01-28.01; 15.02-18.02; 07.03-10.03; 28.03-31.03; 18.04-21.04; 23.05-26.05; 13.09-16.09

Lisaks praktilised tööd kooli kalakasvanduses ning praktika ettevõttes

 Omandatavad erialamoodulid:
·    veeorganismide bioloogia ja sissejuhatus vesiviljelusse;
·    kalade  kasvukeskkond ja hoid;
·    kalade söötmine;
·    kalade paljundamine;
·    kalade tervishoid;
·    eluskala käitlemine ja kalade esmane töötlemine;
·    tehnoloogiliste seadmete kasutamine ja hooldamine.

Õpingute lõppedes on võimalus sooritada kalakasvataja, tase 4 kutsekvalifikatsioonieksam 

Praktika:
·    18 EKAP (12 nädalat) kalakasvatusega tegelevates ettevõtetes

Võimalused tööturul
·    kalakasvatus

Kalakasvataja on oskustöötaja, kelle töö eesmärgiks on vesiviljelussaaduste tootmine ja nende turustamisprotsessis osalemine. Tema peamiseks tööülesandeks on kalade tootmiseks vajaliku kasvukeskkonna tagamine. Oma töös jälgib ja püüab ta saavutada parimat kvaliteeti ning tootlikkust. Töötamine kalakasvatuses eeldab austavat suhtumist elusloodusesse.

Õppetöö toimub paindliku õppe vormis (tsükliõpe koolis ühel kuni kahel korral kuus, neljal järjestikusel päeval ja tsüklitevahelisel ajal iseseisev õppetöö). Esmane praktiline õpe sooritatakse kooli kalakasvatuses.

Edasiõppimise võimalused:
Maaülikooli kalakasvatuserialal

Õppetöö toimub Särevere õppekohas, kalakasvataja, tase 4 rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava.
Õppekava aluseks on Kalakasvataja, tase 4 kutsestandard.

Language
Estonian
Field: 
Põllumajandus
Kontaktid: 
Contact title: 
Veiko Vahesalu
Phone number: 
+372 508 8985
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (EKR tase 4)Statsionaarne koolipõhine õpe (sessioonõpe)Omandatud põhiharidus1 aasta
Saki järjekord: 
16