Särevere õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: juhtõpetaja Külli Marrandi-Kallas, kylli.marrandi [at] jkhk.ee, tel. 5345 0406
Esita avaldus www.sais.ee
Õppekavarühm: Põllumajandus
 

2022/2023 õa õppesessioonide ajad:

13-16.09; 4-7.10; 25-28.10; 22-25.11; 13-16.12; 10-13.01;

24-27.01; 14-17.0214-17.03;3-7.04 (tallipraktika); 

18-21.04; 1-5.05 (tallipraktika); 16-19.05; 6-9.06

Lisandub praktiline töö kooli õppetallis ühel nädalavahetusel.

Omandatavad erialamoodulid:
·   Hobumajanduse alused;
·   Hobuste hooldamine;
·   Hobuste söötmine;
·   Hobuste aretus ja taastootmine;
·   Hobuste kasutamine ja õpetamine;
·   Hobuste tervishoid;
·   Hobumajandushoonete, rajatiste ja hobuinventari hooldamine;
·   Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused.

Õpingute lõppedes on võimalus sooritada hobuhooldaja, tase 4 kutsekvalifikatsioonieksam 

Praktika:
·   I aastal 15 EKAP (10 nädalat)
·   II aastal 15 EKAP (10 nädalat)

Võimalused tööturul
·   hobusekasvandused
·   sporthobuste tallid
·   ratsakoolid
·   ratsakeskused
·   hobuturismiettevõtted

Hobuhooldaja peamisteks tööülesanneteks on hobuste hooldamine ja söötmine. Ta jälgib hobuste liigiomast käitumist ja seisundit ning osaleb tallihoonete, rajatiste ja territooriumi koristamis- ja hooldustöödel. Hobuhooldaja võtab osa hobuste õpetamisest, vajadusel ratsutab ja/või rakendab hobust, abistab loomaarsti ja osaleb taastootmisprotsessis.

Õppetöö toimub paindliku õppe vormis nelja (4) päevaste tsüklitena (üldjuhul teisipäevast reedeni), ühel kuni kahel korral kuus ning sessioonidevahelisel ajal iseseisvalt ennast täiendades.

Praktiline õpe sooritatakse kooli õppemajandis. Praktika sooritatakse põllumajandusettevõtetes. Võimalik on taotleda varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist moodulite läbimisel -  VÕTA.

Õppetöö on õppijale tasuta!

Edasiõppimise võimalused:
Põllumajandustootja, tase 5 hobusekasvataja erialal Järvamaa Kutsehariduskeskuses
Maaülikooli põllumajanduserialad
Soome Ypäja ametikool
Õppetöö toimub Särevere õppekohas, Hobuhooldaja, tase 4 õppekava kohaselt.

Õppekava aluseks on "Hobuhooldaja, tase 4 kutsestandard"

Hobuhooldaja rakenduskava

Language
Estonian
Field: 
Põllumajandus
Kontaktid: 
Contact title: 
Külli Marrandi-Kallas
Phone number: 
+372 5345 0406
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (EKR tase 4)Statsionaarne koolipõhine õpe (sessioonõpe)Põhiharidus2 aastat
Saki järjekord: 
17