Särevere õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: Aive Kupp, aive.kupp [at] jkhk.ee, tel. 508 3459
Esita avaldus www.sais.ee

Õppeliik: neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (EKR tase 4)
Õppekavarühm: Põllumajandus
Õppevorm: statsionaarne koolipõhine õpe (sessioonõpe)

Nõuded õpingute alustamiseks: vähemalt põhiharidus
Õppeaeg: 1 aasta

Õppetöö toimub paindliku õppe vormis tsüklina ühel korral kuus (üldjuhul teisipäevast reedeni). Õppetöö algab 12.09.23

2023/2024 õa õppesessioonide ajad: 12.09-15.09; 03.10-06.10; 24.10-27.10; 14.11-17.11; 05.12-08.12; 23.01.24-26.01.24; 20.02-23.02; 12.03-15.03, 16.04-19.04; 14.05-17.05

Omandatavad erialamoodulid:   

  • Põllu- ja rohumaakultuuride kasvatamine ja hooldamine

  • Põllukultuuride koristamine ja säilitamine

  • Rohumaakultuuride koristamine ja säilitamine

  • Põllumajandusmasinate ja –seadmete hooldamine ja remontimine

  • Aianduse alused (köögiviljandus ja puuviljandus)

Õppeajal võimalik omandada T-kat. juhiload.  

Õppetöö on tasuta.

Õpingud lõpevad taimekasvataja, tase 4 kutsekvalifikatsioonieksamiga. Kutseeksam on sooritatud juuniks! 

Praktika:
·     30 EKAP

Võimalused tööturul
·     põllumajandusettevõtted

Taimekasvataja on spetsialiseerunud põllukultuuride (teravili, tehnilised kultuurid jm) ja rohumaaviljeluskultuuride kasvatusele. Tema põhilisteks tööülesanneteks taimekasvatussaaduste tootmisel on sööda varumine, põlluharimine, sh külvipinna ettevalmistamine, külvamine ning põllumajandusliku maa ja kultuuride hooldamine. Ta koristab saaki, säilitab seda ja valmistab müügiks ette.

Praktiline õpe toimub kooli õppemajandis. Praktika sooritatakse põllumajandusettevõtetes. Võimalik on taotleda varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist moodulite läbimisel -  VÕTA.

Õppetöö on õppijale tasuta!

Edasiõppimise võimalused:
Taimekasvatustootja, tase 5 erialal Järvamaa Kutsehariduskeskuses
Maaülikooli põllumajanduserialad

Õppetöö toimub Särevere õppekohas, Taimekasvataja, tase 4 õppekava kohaselt.

Õppekava aluseks on Põllumajanduserialade riiklik õppekava, vastu võetud 25.07.2014 määrus nr 68

Kontakt:

Language
Estonian
Field: 
Põllumajandus
Kontaktid: 
Contact title: 
Aive Kupp
Phone number: 
+372 508 3459
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (EKR tase 4)Statsionaarne koolipõhine õpe (sessioonõpe)Põhiharidus1 aasta
Saki järjekord: 
20