Puhastustööde juht

Paide õppekoht

Esita avaldus www.sais.ee

Lisainfo/õppima asumine: juhtõpetaja Laida Reitmann, laida.reitmann [at] jkhk.ee, tel. 514 6884
Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppetöö toimub paindliku õppe vormis  üle nädala neljapäeval - reedel ja sobib ka töötavale  inimesele

Õppetöö algus 14.- 15.09.2023

Praktika 5 õppenädalat

Omandatavad õpiväljundid:
·   Koristusvajaduse määratlemine
·   Koristustarvikute ja -masinate valik ning kasutamine
·   Koristusainete valimine, doseerimine ja kasutamine
·   Hoolduskoristus ja suurpuhastus
·   Kaastöötajate juhendamine
·   Koristustööde juhtimine ja arendamine

Õpingute lõppedes  puhastustööde juht, tase 5 kutseeksam

Võimalused tööturul:
·   Puhastustööde juht
·   Töödejuhataja
·   Objektijuht
·   Meister
·   Perenaine

Puhastustööde juhi töö eesmärk on korraldada oma vastutusala objektide elukeskkonna puhtana hoidmist nõutaval tasemel.
Tema tööülesannete hulka kuulub koristustööde planeerimine, korraldamine, töö kvaliteedi hindamine, puhastusteenindajate juhendamine, klientidega suhtlemine ning info vahetamine. Kavandab asjakohaseid muudatusi ja korraldab nende rakendamist. Vastutab kvaliteetse töötulemuse eest.
Oma töös juhindub ta puhastusala heast tavast. Järgib kutse-eetikat ning lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest. Juhib meeskonda ja vastutab meeskonnatöö eest

Õppetöö toimub Paide õppekohas Puhastustööde juht, 5 rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava

Töötukassa tasemeõppes osalemise toetus
Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. 
Rohkem infot toetuse kohta leiad Eesti Töötukassa kodulehelt.

Language
Estonian
Field: 
Teenindus
Kontaktid: 
Contact title: 
Laida Reitmann
Phone number: 
+372 514 6884
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (EKR tase 5)Statsionaarne koolipõhine õpe (sessioonõpe)Keskharidus ja 4. taseme kutsekvalifikatsioon6 kuud
Saki järjekord: 
45