Särevere õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: Aive Kupp, aive.kupp [at] jkhk.ee, tel. 508 3459
Esita avaldus www.sais.ee
Õppekavarühm: Veterinaaria

2022/2023 õa õppesessioonide ajad
LA22/2

07.09-10.09; 21.09-24.09; 05.10-08.10; 26.10-29.10; 09.11-12.11; 30.11-03.12; 13.12-17.12; 18.01.23-21.01.23; 01.02.-04.02; 14.02-18.02; 07.03-11.03; 22.03-26.03; 12.04-15.04; 03.05-06.05; 17.05-20.05; 31.05-03.06

LA21/2 

27.09-01.10; 18.10-22.10; 01.11-05.11; 23.11-26.11; 06.12-10.12; 11.01.22-14.01.23; 24.01.22-28.01.23

 

Oskused ja teadmised mida omandad:
·   koduloomade anatoomia ja füsioloogia;
·   loomade hooldamine, produktiivloomade märgistamine;
·   töötamine praksise registratuuris;
·   erialane võõrkeel;
·   töötamine vastuvõtus ja diagnostiliste protseduuride teostamine;
·   raviprotseduuride teostamine;
·   kirurgiliste operatsioonide ettevalmistus ja assisteerimine ning üldanesteesia jälgimine;
·   laboriuuringute läbiviimine.

Õpingute lõppedes on võimalus sooritada loomaarsti abiline, tase 4 kutsekvalifikatsioonieksam 

Praktika:
·   I aastal 12 EKAP e. 8 nädalat (väikelooma praktika)
·   II aastal 12 EKAP e. 8 nädalat (suurlooma praktika) 

Võimalused tööturul
·   loomakliinikud/praksised
·   varjupaigad
·   loomapidamisettevõtted
·   loomaaiad

Loomaarsti abilise tööülesandeks on loomaarsti abistamine erinevate manipulatsioonide tegemisel. Ta suhtleb klientidega ja tagab loomaarsti praksise töö sujuvuse, osaledes tulemuslikult meeskonnatöös. Tema peamisteks tööülesanneteks on loomadele diagnostiliste protseduuride tegemine, loomade hooldamine ja raviprotseduuride läbiviimine loomaarsti järelvalve all.

Õppetöö toimub paindliku õppe vormis (tsükliõpe koolis kahel korral kuus, neljal järjestikusel päeval ja tsüklitevahelisel ajal iseseisev õppetöö). Paindliku õppe vormis saab õppima asuda ainult varasema erialase töökogemusega või loomakasvatuskogemusega inimene.

Õppetöö toimub Särevere õppekohas. Praktiline õpe sooritatakse kooli farmis ja õppetallis ning väikeloomapraksistes ja varjupaikades.

Vastuvõtudokumentidega koos esitada motivatsioonikiri ning töökogemuse kirjeldus.

Konkursi korral otsustatakse vastuvõtt motivatsioonikirja ja vestluse alusel.

Edasiõppimise võimalused:
Maaülikooli põllumajanduserialad

Õppetöö toimub Säerevere õppekohas Loomaarsti abiline, tase 4 õppekava  kohaselt.
Õppekava aluseks on Loomaarsti abiline, tase 4 kutsestandard ja Loomaarsti abiline riiklik õppekava.
Eriala rakenduskava.

 

 

 

Language
Estonian
Field: 
Põllumajandus
Kontaktid: 
Contact title: 
Aive Kupp
Phone number: 
+372 508 3459
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (EKR tase 4)Statsionaarne koolipõhine õpe (sessioonõpe)Keskharidus1 aasta 6 kuud
Saki järjekord: 
15