Särevere õppekoht

Lisainfo/õppima asumine: Ivar Kohjus, ivar.kohjus [at] jkhk.ee, tel. 525 5265
Õppekavarühm: Transpordivahendite juhtimine

Õppetöö ajad:
TJ-22
2022
10.-14.10
24.-28.10
7.-11.11
21.-25.11
5.-9.12
30.01-3.02.2023

Oskused ja teadmised mida omandad:
·   Töö- ja keskkonna ohutus
·   Ohutud juhtimisvõtted teetöömasinatel 
·   Teetöömasinate ehitus ja käsitlemine
·   Teetöömasinate hooldamine 
·   Geodeesia põhialused

Õpingute jooksul on võimalik omandada juhtimisõigus:
T-kategooria sõidukitele

Tunnistused:
Teehöövli-, buldooseri-, kopp-laaduri, ekskavaatori ja teerulli juhtimiseks

Õpingute lõppedes sooritatakse lõpueksam. 
 

Praktika:
·   208 tundi statsionaarse õppevormi puhul

Võimalused tööturul
·   teerullijuht
·   buldooserijuht
·   ekskavaatorijuht 
·   teehöövlijuht 
·   laadurijuht

Teetöömasinate juht võib töötada kaevanduses, karjääris, energeetika-, ehitus- või muus ettevõttes.

Teetöömasinate juht tunneb masina ehitust, otstarvet ja tööpõhimõtteid ning töödeldava materjali ohutu töötlemise võtteid. 
Teetöömasinate juht töötab tavapärasest ohtlikumas töökeskkonnas, mis nõuab ohutute juhtimis- ja hooldamisvõtete tundmist, tööga seonduvate ohtude tuvastamist ja nendele vastavat tegutsemist. Välitöödel on vajalik arvestada ilmastiku mõju töökohale ja töödeldavale materjalile. 
Tööga toimetuleku eelduseks on vastutusvõime, hoolikus, täpsus ja valmisolek meeskonnatööks.

Õppetöö toimub teetöömasinate juht rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava.

Language
Estonian
Field: 
Ehitus
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Kolmanda taseme kutseõpe (EKR tase 3)Statsionaarne koolipõhine õpe/töökohapõhine õpe (sessioonõpe)Puuduvad6 kuud
Saki järjekord: 
75